Nedbryd tabuer om alkoholproblemer og -behandling og få flere danskere til at tage skridtet og søge hjælp. Det er målet for årets alkoholkampagne i uge 40. 140.000 danskere er afhængige af alkohol, men kun 17.000 er i behandling hvert år. Samtidig drikker knap 600.000 danskere – 1 ud af 5 – mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger, hvilket betyder, at de har en øget risiko for at blive afhængige.

Også i Hørsholm Kommune er der "flere end du tror", og vi bakker derfor i kommunen op om at sætte fokus på alkoholproblemer i uge 40. 

Gratis og anonym hjælp

Ifølge Alkohol & Samfund undervurderer mange danskere deres eget alkoholforbrug. Cirka 860.000 danskere drikker mere, end Sundhedsstyrelsen anbefaler. 400.000 af dem har et stort eller delvist skadeligt forbrug.

Hørsholm Kommunes sundhedsprofil viser, at hver 5. voksne viser tegn på alkoholafhængighed, og at 16 pct. med risikabel alkoholadfærd bor sammen med børn. Hørsholm kommune ligger i den høje ende blandt Region Hovedstadens Kommuner.

Hørsholm Kommune tilbyder gratis og anonym rådgivning, vejledning og behandling af alkohol- eller stofproblemer. Læs mere om tilbuddet på horsholm.dk 

Hørsholm Kommune vil i uge 40 dele Alkohol & Samfunds kampagne på Facebook.

Gode råd til samtalen, der skal bryde de dårlige alkoholvaner:

Alkohol & Samfund og TrygFonden giver en række gode råd til, hvordan man selv kan få kontrol over sit alkoholforbrug, og hvordan man som pårørende kan få hul på samtalen med ens nære, der drikker lidt for meget.

  • Husk først og fremmest, at du ved at sige noget, viser omsorg for den anden
  • Forbered samtalen og øv den gerne på forhånd. Skriv eventuelt ned, hvad du vil sige, så du husker at få det hele med
  • Vær konstruktiv og forsøg at få den anden til at tænke over sit indtag af alkohol
  • Brug gerne konkrete eksempler på, hvordan den andens alkoholforbrug påvirker dig eller andre
  • Tænk over, hvad du gerne vil opnå med samtalen. Vil du fx have den anden til helt at ophøre med at drikke eller til at nedsætte sit alkoholforbrug
  • Følg samtalen op efter et stykke tid, og vær klar til at hjælpe, hvis den anden har/får behov for det
  • Få hjælp af en rådgiver på www.alkolinjen.dk til at tage snakken. Alkolinjen taler hver dag med både drikkende og pårørende og hjælper dem videre. Ring 80 200 500
  • Få flere gode råd på Alkohol & Samfunds hjemmeside til at sænke alkoholforbruget eller hent app’en AlkoLog gratis, som hjælper med at give et overblik over ens alkoholforbrug.