Der er ingen mistanke om, at der er foregået noget kriminelt. Alt tyder på, at der er tale om en tragisk ulykke. Hændelsen efterforskes fortsat af politiet. De pårørende er underrettet.

Der er stillet krisebistand til rådighed til de involverede. Forældre og børn som har været til stede ved arrangementet, har mulighed for at få psykologbistand ved at ringe 1813 (psykiatrisk skadestue) indenfor de første 24 timer. Herefter skal man kontakte egen læge.

Kommunen har for nuværende ikke yderligere kommentarer.