Invitationen er landet i Digital Post hos alle borgere over 16 år og giver en unik mulighed for at blive én af 24 repræsentativt udvalgte borgere i kommunens nye Klimaborgerpanel, der skal komme med input til anbefalinger til Hørsholms kommunalbestyrelse. Man skal klikke på det personlige link i invitationen for at vise sin interesse.

Giv input til klimahandlingsplan

Udfordringerne med klimaet er et fælles ansvar og en fælles opgave, der kræver, at vi står sammen for at komme i mål med at nedsætte CO2-aftrykket i vores kommune.

Hørsholm Kommune er sammen med 95 andre kommuner medlem af klimafællesskabet DK2020 og har derved forpligtet os til at udarbejde en klimahandlingsplan – sammen med borgere og virksomheder. Klimaborgerpanelet skal samlet give input til planen og hvordan Hørsholm Kommune skal komme i mål med at blive en CO2-neutral og klimarobust kommune.

Borgmester Morten Slotved siger:
”Jeg håber, at borgerne har lyst til at være med til at bidrage til kommunens planer for at skabe et grønnere og mere bæredygtigt Hørsholm. Klimaborgerpanelet er en særlig mulighed for at blive en vigtig stemme i klimaarbejdet i Hørsholm Kommune.”

Tidsplan for borgerpanelet

Hørsholms Klimaborgerpanel skal mødes fire gange i efteråret 2022 og afslutte opgaven ved en formel overlevering af anbefalingerne til Hørsholm Kommunalbestyrelse.

For at blive udvalgt skal man kunne afsætte tid i de følgende tidsrum:

  • Onsdag den 5. oktober 2022 kl. 17.00-21.00
  • Lørdag den 8. oktober 2022 kl. 10.00-16.00
  • Onsdag den 26. oktober 2022 kl. 17.00-20.00
  • Lørdag den 29. oktober 2022 kl. 10.00-17.00

Tilmelding skal ske senest 28. august via et personligt link i invitationen i Digital Post.

Der trækkes lod om pladserne

Det endelige panel sammensættes ved lodtrækning således de 24 borgere i Klimaborgerpanelet kommer til at afspejle Hørsholm Kommunes befolkningssammensætning med en repræsentativ fordeling i forhold til alder, køn, uddannelse og hvor man bor i kommunen.

Alle, der tilmelder sig, får direkte besked via telefon og mail fra Hørsholm Kommune, om de har fået en plads i Klimaborgerpanelet, senest den 9. september 2022.

Læs mere på BorgerLab

Læs meget mere om Klimaborgerpanelet på BorgerLab

 

Ved spørgsmål kan man kontakte projektmedarbejder Nathan Campion på e-mail nac527@horsholm.dk.

Center for By og Miljø
Slotsmarken 13, 2970


Telefon: 48 49 00 00
bom-post@horsholm.dk