I Hørsholm Kommune er vi i gang med at udarbejde en ambitiøs klimahandlingsplan, der skal reducere klimaaftrykket lokalt. I Danmark udgør borgernes forbrug ca. 63% af det samlede CO₂ aftryk, men kun ca. 5% af danskerne kender deres eget CO₂ aftryk. Det er svært, hvis ikke umuligt at reducere noget, man ikke ved hvad er. Dertil kommer, at det er de færreste, der har en idé om hvad de skal gøre hvis de personligt eller deres husstand skal nå målet.

Borgmester Morten Slotved udtaler:
”For at vi som kommune kan komme i mål med CO₂ neutralitet inden 2050, er det helt afgørende, at vi har borgerne med i processen. Med klimaberegneren øger vi vidensniveauet og ikke mindst handlerummet for adfærdsændring.”

Klimaberegner viser vejen

Med klimaberegneren kan alle borgere over 15 år i Hørsholm få kortlagt deres egen og deres husstands klimaaftryk på ca. 5 minutter.

Læs mere om klimaberegneren på BorgerLab.

Brevet lander i Digital Post i slutningen af august og indeholder et link til klimaberegneren. Man bliver bedt om at indtaste sin adresse og bedt om at oprette sig som bruger. Ved oprettelsen skal man angive sit navn.

Spørgsmålene i klimaberegneren kredser om:

  1. Hvordan transporterer du dig på arbejde?
  2. Hvordan tager du på ferie?
  3. Hvor ofte køber du nyt tøj og sko?
  4. Hvor ofte spiser du kød?
  5. Hvor ofte køber du ny mobil?
  6. Hvilket elektronisk udstyr er der i boligen?
  7. Hvordan bruges det elektroniske udstyr?
  8. Hvordan er boligens stand?
  9. Hvad er den normale indendørstemperatur?
  10. Hvilket opvarmningsform er der i boligen?

Målet med klimaberegneren er at skabe mere klimabevidsthed i hverdagen for den enkelte samt kortlægge den gennemsnitlige Hørsholmborgers CO2-aftryk.

Om DK2020

Hørsholm Kommune er en del af et klimafællesskab (DK2020) bestående af 98 danske kommuner, som alle har udarbejdet, eller er i gang med at udarbejde, en klimahandleplan, som er kompatible med Parisaftalens målsætning om at holde den globale temperaturstigning godt under 2 grader. Dette skal gøres ved at nedsætte de udledninger af CO₂, som sker indenfor kommunens grænser.

Læs mere om DK2020-samarbejdet på BorgerLab.

Hørsholm Kommune opretter et Klimaborgerpanel

Ønsker man som borger at sikre sig en stemme i klimaarbejdet, kan man stadig nå at vise interesse for det nye Klimaborgerpanel, som skal komme med anbefalinger til CO₂-reduktion og initiativer til klimatilpasning.

I alt 24 borgere bliver repræsentativt udvalgt, og for at komme i betragtning skal man tilmelde sig via det personlige link, som kommunen har sendt ud via Digital Post. Deadline er 28. august.

Læs mere om det nye Klimaborgerpanel på BorgerLab.