Du har mulighed for at fremsende dine kommentarer til høringsmaterialet til ope-post@horsholm.dk. Fristen er den torsdag d. 8. september 2022 kl. 12:00. Samtlige modtagne høringssvar vil indgå i den videre politiske proces.

Du kan se høringsmaterialet nedenfor.

Budgetønsker, råderumsforslag og baggrundsnotater

Her kan du klikke dig frem til samtlige råderumsforslag, drifts- og anlægsønsker opgjort i kr. pr. udvalg. Her finder du også politiske bestilte baggrundsnotater.

 

Budgetanalyser

Som led i budgetarbejdet vedr. budget 2023-2026, er der udarbejdet 8 budgetanalyser vedr.

1) ejendomme og energi, 2) beskæftigelsesområdet, 3) digitale løsninger, 4) kulturhus Trommen, 5) ældreområdet, 6) specialiserede børn og voksenområde, 7) specialundervisninger og 8) administration.

Budgetanalyserne kan se her

 

Resultatopgørelse, hovedoversigt, budgetkataloger, aktivitetskatalog, anlægsoversigt og udgiftspresberegninger

Budgetoplæg 2023-2026 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2022-2026. Efterfølgende er der korrigeret for ændrede budgetforudsætninger siden vedtagelsen. Fx. politiske beslutninger, budgetopfølgning 1 og 2, foreløbige pris- og lønskøn og tekniske korrektioner.

 

Politiske forhandlinger

Kalender viser datoer for de politiske forhandlinger fra budgetkonferencen og frem til budgetvedtagelsen med tidspunkterne for 1. og 2 behandling af budgettet.

Kalender for politiske forhandlinger