Har du lige modtaget en ny affaldsbeholder til rest- og madaffald i perioden 1.-5. august, kan du få afhentet dit gamle affaldsstativ, hvis du stiller det udenfor skel, ned til vejen senest den 5. september. Stativerne vil blive afhentet i løbet af hele uge 36. Stativet skal være tomt for affald og uden sæk. Sæt gerne en seddel på stativet med angivelse af, at du gerne vil have det fjernet.