I sommermånederne juni, juli og august tømmes rest- og madaffaldsbeholderen en gang om ugen for at reducere lugtgener. Resten af året tømmes beholderen hver 14. dag, da det reducerer miljøbelastningen og støjen fra tømningerne. I juni, juli og august næste år bliver din beholder igen tømt hver uge.

Du kan benytte kommunens selvbetjeningsløsning ”mit affald” til at tilmelde dig ugetømning, se kalenderen med tømmedage, etc.

Det koster ekstra med ugetømning hele året, du kan se takster her.

Her kan du finde mere information om affaldsordningen for rest -og madaffald.