Som følge af flere ældre og stigende udgifter på det sociale område var der allerede i foråret pres på økonomien på Social og Seniorudvalgets område. Ved den nyeste budgetopfølgning (prognose for års-resultatet) forventes et uventet og stigende merforbrug på ældreområdet i 2022 på ca. 5,2 mio. kr. Det kommer især fordi rekrutterings-udfordringerne nu også slår hårdt igennem.

Kombinationen af flere ældre, rekrutteringsudfordringer og deraf stigende (vikar)udgifter presser kommunens økonomi hårdt. Regeringen har lagt stramme rammer for kommunernes økonomi for 2023, og der er ikke afsat økonomi til flere ældre, i det omfang Hørsholm Kommune oplever det. Hørsholm Kommune vil derfor sætte gang i en plan for at for at holde udgifterne i ro i resten af 2022, samtidig med, at der sættes fokus på at rekruttere flere faste medarbejdere til ældreområdet.

”Manglen på medarbejdere er reel og den påvirker, hvad vi kan tilbyde borgerne” siger borgmester Morten Slotved i forbindelse med en kommende handleplan.

Fra den forrige til den nyeste budgetopfølgning vurderes merforbruget at stige med yderligere 5,2 mio. kr. Det knytter sig især til vikarudgifter, hvor timeprisen er steget voldsomt.
Men området var i forvejen også presset af stigende udgifter til f.eks. kommunens midlertidige plejepladser og den mad kommunen leverer til borgerne.

”I forbindelse med vores løbende opfølgninger på budgettet må vi desværre konstatere, at vi har haft en foruroligende stigning i udgifterne hen over sommeren. Det er især nødvendige udgifter til vikarer i hjemmeplejen, der tynger,” siger borgmester Morten Slotved.

Den markante vækst i udgifter til vikarer i hjemmeplejen hænger sammen med, at Hørsholm Kommune, på linje med andre kommuner, oplever udfordringer i forhold til i det hele taget at rekruttere medarbejdere til de store velfærdsområder, herunder hjemmeplejen. Hørsholm Kommune har fuld fokus på den udfordring og der arbejdes med både rekruttering og fastholdelse generelt i Hørsholm Kommune.

Plan på vej til politisk behandling

Situationen kalder på handling og derfor modtager kommunens politikere snart en plan til politisk behandling.

”Nu tager Hørsholm Kommunalbestyrelse fat på at håndtere udfordringen for 2022, med det vil også være naturligt, og rettidig omhu at rette blikket mod budgettet for 2023 for at sikre økonomisk stabilitet. Det vil sige, at vi bør kigge på tiltag, der kommer til at strække sig længere end 2022,” siger borgmester Morten Slotved.

Der vil blive udarbejdet en handleplan til nedbringelse af merforbruget, der behandles i Social- og Seniorudvalget den 22. august og forventes besluttet endeligt i Kommunalbestyrelsen den 29. august. Handleplanen er et supplement til tidligere indsatser, som ikke vurderes tilstrækkelige i lyset af de nye udfordringer.