Hvad kan der søges tilskud til?

  • Aktiviteten skal have et sundhedsfremmende sigte.
  • Aktiviteten skal som udgangspunkt foregå i Hørsholm Kommune for Hørsholm Kommunes borgere.
  • Der skal være tale om en sundhedsfremme indsats, der kan supplere eller udvikle Hørsholm Kommunes vifte af tilbud på sundhedsområdet (herunder sundhedsfremmende initiativer indenfor indsatsområderne alkohol, hygiejne og mental sundhed) eller som generelt understøtter kommunens opgaver i forhold til at skabe gode rammer for en sund levevis hos borgerne (jf. Sundhedsloven §119).
  • Der må gerne indtænkes egenfinansiering, det er dog ikke et krav.

Ansøgningsfrist og fordeling af midler

Vi tager imod ansøgninger frem til den 20. september 2022. 

Det er Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget, der fordeler midlerne på baggrund af kommunens ansøgningsskema. Du kan læse mere om, hvordan du søger her.