Vi løfter i flok

I 2022 har jeg virkelig mærket, hvordan vi har løftet i flok. Vi står sammen her i Hørsholm, og det er blevet tydeligere end nogensinde. Klimaborgerpanelet, krigen i Ukraine, bysamarbejdet og havneprojektet er baseret på store interessentbidrag i samarbejde med kommunen. Det er en fornøjelse at vidne, når lokale ildsjæle griber bolden og stabler et julearrangement på ridebanen på benene, og når Hørsholmborgere hjælper ukrainske familier nød. Det gør mig stolt, når opfindsomme elever prøver at finde løsninger på energikrisen. Måske er det også den samskabelse, som kan få Kulturdagen til at blomstre i det nye år. Når vi træder til, hvor vi kan, og spiller hinanden gode, så sikrer vi også, at Hørsholm fortsat er det bedste sted at bo.

Tak for et godt klima-år

Sidste år sagde vi, at vi skulle i gang med klimaindsatsen i Hørsholm, og dét er vi i den grad kommet. Vi er kommet langt, og vi har inddraget både borgere, virksomheder, unge og foreninger i arbejdet. Vi har bl.a. udsendt en gratis klimaberegner til alle borgere over 15 år i Hørsholm, fordi det er vigtigt, at alle kender deres eget klimaaftryk. I sensommeren sammensatte vi også et klimaborgerpanel, som skulle give input til hvordan Hørsholm Kommune bliver en CO2-neutral og klimarobust kommune. Det har været en spændende inddragelsesproces, som har mundet ud i nogle konkrete anbefalinger, som Kommunalbestyrelsen har taget imod. I 2023 får Hørsholm Kommune sin helt egen klimahandlingsplan, som er baseret på alle de idéer og den dialog, der har været med lokale aktører i løbet af 2022.

Til næste år kommer vi til at tage skridtet videre, når vi afholder en masterclass i klimahandling, hvor interesserede borgere får inspiration og redskaber til at arbejde med bæredygtig forandring lokalt i Hørsholm. Det foregår på tre aftenmøder i januar og februar måned. Er du optaget af hvordan vi tager hånd om klimaudfordringen i praksis? Så er denne masterclass noget for dig. Tilmelding foregår på BorgerLab. Find link længere nede på siden.

Man kan ikke tale om 2022 uden at tale om energikrisen. Ruslands invasion af Ukraine har haft store konsekvenser for hele verden, og dem mærker vi også her i Hørsholm. Vi har skruet ned for varmen og sparet på energien, og det skal vi også lige vænne os til. Jeg vil gerne sende en stor tak for indsatsen til alle, der har bidraget og fortsat bidrager til at spare på energien.

Stigende udgifter presser budgettet

Kommunens budget er under pres. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det er ekstremt svært at lægge kommunale budgetter i øjeblikket. Den stigende inflation har skabt økonomiske udfordringer, og derudover har vi et betydeligt merforbrug på ældreområdet og det specialiserede voksenområde. Flere borgere har slet for ret brug for kommunens hjælp. Udgiftsstigningen sker på trods af, at vi i løbet af året har iværksat handleplaner og manet til forbrugstilbageholdenhed i kommunen som helhed. Vi har gennemført budgetreduktioner på 55 mio. kr. i 2023, og det kommer borgerne til at kunne mærke næste år. Vi har handlet i tide for at skabe en bedre balance mellem indtægter og udgifter i 2023. Det har været nødvendigt for at stå bedre rustet til fremtiden.

En tryg hverdag frem for alt

Vores medarbejdere i de kommunale dag- og plejetilbud har en travl hverdag, hvor de arbejder målrettet på at levere en høj kvalitet i de daglige opgaver. Både social- og sundhedspersonale og det pædagogiske personale gør et vigtigt stykke arbejde for at give vores ældre og børn en tryg hverdag. Det er en kendt sag, at kommunerne mangler medarbejdere på velfærdsområderne. Hvordan får vi gjort det endnu mere attraktivt at søge til Hørsholm som sygeplejerske, social- og sundhedsmedarbejder eller pædagog? Den indsats er vi allerede godt i gang med, og det fortsætter i 2023.

Jeg håber, på trods af alle udfordringerne, at vores medborgere på plejehjemmene og i daginstitutionerne stadig føler sig trygge i forhold til den pleje og omsorg, de modtager fra kommunen. Jeg håber på samme vis, at vores børn og forældre oplever en udviklende og tryg hverdag i de enkelte dagtilbud. Vi har nemlig gode dag- og plejetilbud. Vi har løftet personalenormeringerne de seneste år i vores dagtilbud, og vi har fortsat en god og værdig ældrepleje, for dem, der har brug for kommunens hjælp. På skoleområdet ligger vores elever stadig i toppen på landsplan, og det gør mig stolt, at vi formår at holde niveauet i en svær tid.

På vegne af kommunalbestyrelsen vil jeg gerne ønske alle borgere i Hørsholm et rigtig godt nytår.

Venlig hilsen
Morten Slotved
Borgmester