Padder og vandsalamandere er særligt afhængige af små lavvandede vandhuller, hvor de kan yngle sikkert, og hvor æg og haletudser ikke bliver spist af fisk. Udover vandhullet er der også blevet placeret flere store sten på engen. De er med til at give engen mere variation, og vil fungere som levested og skjul, for mange forskellige slags dyr og planter.

Vandhul og sten har altså stort potentiale for at øge naturkvaliteten i hele området. Så selv om det ser en smule groft og mudret ud lige nu, er det faktisk en perfekt våd oase for en lang række arter, som mangler leve- og ynglesteder. Håbet er, at de nye tiltag vil give kommunens borgere en endnu bedre naturoplevelse, og hjælpe med at øge kvaliteten af vores flotte grønne områder. Man kan allerede nu slå vejen forbi, og hvis man holder øjne og øre åbne, vil man over de næste måneder kunne se nyt mylder af liv i ådalen.