Nøgleordene for skolerne er i disse dage: Vaccination, test og organisering af dagligdagen. Alle forældre er i december blevet opfordret til at lade deres børn vaccinere, da det er et afgørende element for at holde skolerne fysisk åbne.

Derudover er der fra 5. januar mulighed for, at alle børn fra 1. klasse og medarbejdere kan lade sig teste på skolen to gange ugentligt. Og som det sidste overordnede tiltag organiseres dagligdagen så alle så vidt muligt er sammen i faste grupper.

Dagtilbudene er også med

Dagtilbuddene har, i modsætning til skolerne, været åbne hele december, og fra 5. januar omfatter opfordringen til at lade sig teste 2 gange ugentligt også medarbejderne i kommunens dagtilbud ligesom der også bliver skruet op for rengøringen i institutionerne med rengøring hen over dagen.

”Vi gør, hvad vi kan for at stoppe smittespredning og øge trygheden både på skolerne og i dagtilbuddene. Vi er klar til at implementere myndighedernes retningslinjer og herudover genindfører vi det høje rengøringsniveau som vi kender det fra tidligere perioder med høj smitte, hvor der bliver tørret kontaktflader og gjort rent i løbet af dagen. Det er rart og trygt for både børn og voksne, ” siger borgmester Morten Slotved

Overblik over smitteforebyggende tiltag:

 • Alle forældre er i december blevet opfordret til at lade deres børn vaccinere og teste, da det er afgørende for at holde skolerne fysisk åbne, at flest muligt er vaccinerede. Heldigvis har Hørsholm Kommune en høj vaccinationsprocent.
 • I juleferien er alle skoler blevet gjort grundigt rent og der er nu ekstra rengøring i dagligdagen, som det kendes fra tidligere perioder med høj smitte. Det høje rengøringsniveau omfatter også dagtilbuddene.
 • Der er krav om fremvisning af gyldigt coronapas for alle medarbejdere og der tilbydes gratis kviktest eller selvtest. Elever fra 1.-10. klasse screeningstestes to gange om ugen.
 • Forældre og andre besøgende afleverer udendørs og skal bære mundbind/visir, hvis de kommer indenfor.
 •  Der er mulighed for at medarbejdere på skolerne kan benytte visir på arbejdet.

Derudover fortsætter de velkendte tiltag:

 • Undervisning vil foregå i stamklasse i det omfang, det er muligt.
 • Aktiviteter i SFO organiseres, så børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale.
 • I frikvarterer er eleverne opdelt i årgange, og de opfordres til at være inden for egen klasse.
 • Kommunen afholder ikke fysiske arrangementer på tværs af skolerne.
 • Der afholdes ikke større sociale arrangementer på tværs af klasser. Arrangementer med et socialt formål holdes inden for stamklassen.
 • Fortsat opmærksomhed på de generelle hygiejneråd, bl.a. med fokus på hyppig udluftning og god håndhygiejne.