Novafos har længe arbejdet på at finde en placering til et fælles renseanlæg, som skal erstatte 8 forskellige renseanlæg i Rudersdal, Furesø, Hørsholm og Allerød Kommuner. Novafos har i den forbindelse haft udfordringer med at finde en egnet placering til et stort fælles renseanlæg i de fire ejerkommuner. Sideløbende har Fredensborg Forsyning undersøgt mulighederne for at udvide Nivå renseanlæg, så fremtidens vandmængder og rensekrav kan håndteres. Det viste sig umuligt at få plads til anlægget i Nivå, hvorfor der nu er fokus på nye muligheder.

Formand for Fredensborg Forsyning, Carsten Nielsen, ser frem til at muligheden for at placere anlægget nord for Fredtoften og Kongevejen nu undersøges: ”Et nyt renseanlæg baseret på den ypperste teknologi er til klar fordel for både Fredensborg Kommunes borgere og Fredensborg Forsyning. Med det nye anlæg kan vi både realisere de oplagte synergieffekter ved at samarbejde og spare store udgifter til ændringer af vores nuværende system,” siger Carsten Nielsen.

Direktør for Novafos, Carsten Nystrup udtaler: ”Jeg er rigtig glad for samarbejdet med Fredensborg Forsyning, og jeg ser frem til, at vi med udgangspunkt i vores samlede erfaringer kan bygge et moderne rensningsanlæg, som vil optimere muligheden for at rense spildevandet.”

Mange ting har peget på, at en mulig placering af et nyt Novafos-renseanlæg ville være i Hørsholm Kommune. Borgmester Morten Slotved udtaler: ”Det er udfordrende at finde den optimale løsning på en placering i en mindre kommune som Hørsholm. Samtidigt ville det være helt tosset, hvis vi byggede to nye renseanlæg på hver sin side af kommunegrænsen, så jeg er glad for, at vi kan stå sammen om en fælles vision i et samarbejde med Fredensborg. Det samarbejde kan medføre, at alle fem kommuner kan sikre sig ét fælles renseanlæg.”

Borgmester i Fredensborg, Thomas Lykke Pedersen, udtaler: ”Jeg ser positivt på, at vi nu afsøger denne mulighed for at få en vigtig og grøn virksomhed placeret i kommunen. Men i første omgang skal sagen behandles politisk i de relevante udvalg i byrådet, før vi gør mere.
For mig er det afgørende, at vi får et nyt bæredygtigt anlæg, som baserer sig på den ypperste tekniske løsning i forhold til at sikre vores vandmiljø.”

Et nyt anlæg vil tidligst stå færdigt i 2032, men afsøgningen af lokaliseringen af fremtidens renseanlæg vil indebære omfattende borgerinddragelse og tekniske undersøgelser.

Pressekontakt

Borgmester Morten Slotved

msl@horsholm.dk

2459 6677