Anbefalingerne italesætter hvordan Hørsholm bliver en CO2-neutral og klimarobust kommune inden 2050.

Borgmester Morten Slotved udtaler:
”Udfordringerne med klimaet er et fælles ansvar og en fælles opgave, så jeg glæder mig rigtig meget til at høre og modtage panelets anbefalinger. Det er første gang, at vi arbejder med et borgerpanel på denne måde, så jeg er spændt på resultatet.”

Ceremonien finder sted i kantinen på Hørsholm rådhus mandag den 28. november kl. 16-17.15, og mødet er åbent for offentligheden. Ceremonien bliver ikke live-streamet. Det ordinære møde i Kommunalbestyrelsen afholdes umiddelbart efter ceremonien.

Offentlig høring i foråret 2023

Klimaborgerpanelets anbefalinger kommer til at indgå i udarbejdelsen af kommunens samlede klimahandlingsplan. Klimahandlingsplanen engagerer både borgere, lokale virksomheder, foreninger og naturligvis kommunen selv. Læs mere på kommunens hjemmeside.

Hørsholm Kommune er sammen med 96 andre kommuner medlem af klimafællesskabet DK2020, som er delvist finansieret af Realdania. DK2020 har til formål at assisterer kommunerne med at udarbejde klimahandleplaner der viser vejen mod CO2-neutralitet og klimarobusthed. Den endelige klimahandlingsplan forventes at komme i offentlig høring i foråret 2023.

Om Klimaborgerpanelet

I august blev alle borgere over 16 år inviteret til at deltage i Hørsholm Kommunes nye Klimaborgerpanel og dermed blive en vigtig stemme i klimaarbejdet. 350 borgere viste interesse. Klimaborgerpanelet er sammensat ved lodtrækning, og de 24 borgere i Klimaborgerpanelet afspejler Hørsholm Kommunes befolkningssammensætning med en repræsentativ fordeling i forhold til alder, køn, uddannelse og hvor man bor i kommunen.

Klimaborgerpanelet mødtes fire gange i oktober måned, på såkaldte borgersamlinger, for at drøfte klimaudfordringerne. Målet med borgersamlingerne var at drøfte CO2-reduktioner og klimatilpasningstiltag og nå frem til nogle samlede anbefalinger til kommunens klimahandlingsplan. Klimaborgerpanelet overrækker anbefalingerne til Hørsholm Kommunalbestyrelse ved en ceremoni på Hørsholm Rådhus den 28. november kl. 16.

Hørsholm Kommune har faciliteret borgersamlingerne i tæt samarbejde med tredjepartssekretariatet We Do Democracy, som er er Danmarks førende eksperter indenfor demokratiinnovation og deliberativt demokrati.

Læs meget mere om Klimaborgerpanelet på BorgerLab.