Borgmester Morten Slotved har bedt om et møde med Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen for at drøfte forslaget. 

I brevet står bl.a.:

"Museets både lokale og nationale betydning kan ikke overdrives, og vi må drøfte mulighederne for en permanentgørelse af det statslige tilskud, eller som minimum en forlængelse af det eksisterende tilskud, såfremt
der kommer skred i forhandlingerne om en større revision af tilskuddene til de danske museer.

Hørsholm Kommune giver i dag i størrelsesordenen 0,6 mio. kr. om året i fast driftsstøtte, hvortil kommer ad hoc tilskud.
Jeg arbejder i forbindelse med vedtagelsen af det kommende kommunale budget på, at få kommunalbestyrelsens opbakning til, at forøge driftstilskuddet. Men perspektivet i at vi som kommune øger vores bidrag eksisterer kun, hvis staten også bidrager."

Læs brevet, som er sendt til Kulturministeren den 9. september 2022, i sin fulde længde nedenfor.