Hørsholms borgmester, Morten Slotved (C), og formand for Social- og Seniorudvalget, Annette Wiencken (C), besøgte for nylig Louiselund plejehjem, hvor de mødtes med beboerne Nina Christensen og Lise Rømer over en kop kaffe i én af plejehjemmets nyindrettede hyggekroge.

Baggrunden for besøget var, at Hørsholm Kommune siden budgetaftalen for 2021 – under temaet ’fra institution til hjem’ – har arbejdet for at sikre mere hjemlige rammer på kommunens plejehjem, samt yderligere fokus på ligeværd og selvbestemmelse, trivsel og gode relationer.

”Følelsen af hjemlighed og tryghed skal være en naturlig del af at bo på plejehjem i Hørsholm Kommune. For som ordet også indikerer, så er der tale om et hjem,” udtaler Annette Wiencken (C), formand for Social- og Seniorudvalget i Hørsholm Kommune i forbindelse med besøget.

Når ældre flytter på plejehjem, er det en stor forandring i deres liv, og følelsen af at høre hjemme har stor betydning for trivslen og trygheden. På Hørsholm Kommunes plejehjem har der derfor været fokus på at øge den hjemlige følelse gennem de fysiske omgivelser, aktiviteter, måltider og sociale relationer.

Fra plejecenter til plejehjem

For at fremhæve, at det handler om borgernes hjem, besluttede Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune i 2021 at ændre navn på kommunens tre plejecentre, så de nu benævnes Louiselund plejehjem, Sophielund plejehjem og Margrethelund plejehjem. Breelteparken, der er en selvejende institution, benytter betegnelsen omsorgscenter.

Hjemlige omgivelser

På Hørsholm Kommunes plejehjem skal alle beboerne føle sig hjemme  både i deres egen bolig og på fællesarealerne, hvor de ofte mødes og er fælles om måltider, fødselsdage og andre sociale aktiviteter. På plejehjemmenes fællesarealer er der derfor indrettet hyggekroge, hvor beboerne kan sidde med deres pårørende, der er indkøbt massagestole, væggene er dekoreret med store naturmalerier, og der er etableret legeområder til børnene, når de kommer på besøg. Der er fokus på, at både de indendørs og udendørs omgivelser føles hjemlige for beboerne, og samtidig skal pårørende også føle sig velkomne.

Samvær på tværs af generationer

I budgetaftalen for 2022 blev der afsat 700.000 kr. årligt fra 2022 og frem til brug for øget normering på Hørsholm Kommunes plejehjem omkring måltiderne. Der er blevet ansat i alt 29 unge i fritidsjob på de fire plejehjem, som både hjælper med praktiske opgaver og er med til at skabe hyggelige stunder omkring beboerne om eftermiddagen. Flere af kommunens plejehjem har desuden besøgsaftaler med en lokal vuggestue, børnehave, 0. klasse, en musikskole og et gymnasie for yderligere at styrke det sociale samvær på tværs af generationerne.

 

Opkvalificering af den kommunale madservice

I foråret 2021 nedsatte Hørsholm Kommune en arbejdsgruppe, som skulle understøtte arbejdet med mere hjemlige rammer på kommunens plejehjem, og fokus for arbejdsgruppen var det gode måltid. Der er på baggrund af det foreløbige arbejde blevet iværksat en række tiltag med henblik på at opkvalificere madservicen fra Breelteparkens Køkken, som beboerne på plejehjemmene og borgerne i hjemmeplejen modtager, fx:

  • Har køkkenmedarbejderne været på et to-dages opkvalificeringskursus hos Meyers Madhus
  • Er mere frostgrønt blevet erstattet med friskt grønt
  • Arbejdes der med duften af mad i dagligdagen på plejehjemmene, og mere mad tilberedes fra grunden, fx flæskesteg til jul eller grill i sommermånederne
  • Har hjemmeplejens medarbejdere været på besøg i Breelteparkens Køkken, så de kan tilberede måltiderne mere hensigtsmæssigt til borgerne i eget hjem