Klimaborgerpanelets medlemmer er udvalgt ved lodtrækning ud af 350 borgere, som har vist interesse. De 24 borgere repræsenterer til sammen Hørsholm Kommunes borgersammensætning.

I alt finder fire borgersamlinger og en overrækkelsesceremoni sted i efteråret. Det første møde afholdes på Rungsted Gymnasium onsdag den 5. oktober kl. 17-21, hvor Klimaborgerpanelet får en grundig introduktion til opgaven.

Er du nysgerrig? Så kig forbi

Klimaborgerpanelet skal have ro og fortrolighed til at drøfte klimaudfordringerne, men den første del af møderne er dog åben for offentligheden. Det vil sige borgere, politikere og lokalpresse er velkomne til at overvære møderne som observatører i følgende tidsrum:

  • Onsdag den 5/10 kl. 17-19 vedr. viden om CO2-reduktioner. Sted: Rungsted Gymnasium
  • Lørdag d. 8/10 kl. 10-12.30 vedr. anbefalinger til CO2-reduktioner. Sted: Rungsted Gymnasium
  • Onsdag d. 26/10 kl. 17-19 vedr. viden om klimatilpasning. Sted: Kantinen på Hørsholm Rådhus
  • Lørdag d. 29/10 kl. 10-12.30 vedr. anbefalinger til klimatilpasning. Sted: Kantinen på Hørsholm Rådhus
  • Mandag den 28/11 kl. 16-17 vedr. overrækkelse af anbefalinger til Kommunalbestyrelsen. Sted: Kantinen på Hørsholm Rådhus.

På kommunens BorgerLab kan man løbende bidrage med input og holdninger, som har relevans for klimaarbejdet:
Projekt • Giv dit input til klimaindsatsen (horsholm.dk)

Om klimahandlingsplanen og DK2020

Hørsholm Kommune har tilsluttet sig DK2020 klimasamarbejdet og dermed forpligtet sig til at være CO2-neutral og klimarobust senest i år 2050. Gennem DK2020 har i alt 95 danske kommuner forpligtet sig på at udvikle klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger. Hørsholm arbejder nu med den samme standard for klimaplanlægning og med de samme værktøjer, som benyttes af internationale megabyer som Los Angeles og London – udviklet af det internationale bynetværk C40, nemlig Climate Action Planning Framework (CAPF).

Udfordringerne med klimaet er en fælles opgave, og vi kan alle gøre en forskel. Derfor engagerer klimahandlingsplanen både borgere, lokale virksomheder, foreninger og naturligvis kommunen selv.

Læs mere om klimaarbejdet i Hørsholm Kommune på BorgerLab