Udmeldingen vækker forargelse i Hørsholm. Borgmester Morten Slotved udtaler: ”Det vil jeg ikke være med til. Jeg er dybt forarget over at Udlændingestyrelsen træffer sådan en beslutning hen over hovedet på Hørsholm Kommune. Hvor er dialogen henne? Jeg kan ikke stå på mål for denne beslutning, da jeg ved af erfaring, at det vil skabe stor utryghed i lokalsamfundet.”

Udlændingestyrelsen oplyser, at beboergruppen omfatter voksne udlændinge med omsorgs- og plejebehov, som grundet deres adfærd og/eller særlige plejebehov ikke kan rummes inden for de eksisterende asylcentre. Beboernes behov udspringer typisk af psykisk sygdom, misbrugsproblematikker, udviklingshæmning, demens, fysisk funktionsnedsættelse m.v.

Morten Slotved fortsætter: ”Sjælsmark ligger i et område med høj koncentration af flygtninge og afviste asylansøgere. Vi har Sandholm-lejren i området og et villakvarter et stenkast derfra. Infrastrukturen på Sjælsmark er ikke gearet til denne type af beboere, som kommer med så tung bagage. Det er en ommer fra Udlændingestyrelsens side.”

Gruppen består af psykisk ustabile borgere, som siden ultimo 2021 har boet på Center Sandvad i Vejle Kommune. Tidligere var gruppen indkvarteret på Station Vest A/S uden for Brovst, og før det Asylcenter Brovst og Center Sandholm. Der er løbende udskiftning i gruppen og kan omfatte udlændinge med en verserende asylsag, afviste asylansøgere, personer på tålt ophold, udvisningsdømte og personer med behandlingsdom – der er dog ikke tale om domsanbringelse. Desuden kan der i gruppen være personer, der er dømt for også alvorlig kriminalitet.