Konkret er der tale om fem flydebroer i den sydlige del af Rungsted Havn, som er nedslidte og trænger til udskiftning. Hørsholm Kommunalbestyrelse og Havnebestyrelsen har godkendt at flydebroerne udskiftes snarest muligt.

”Flydebroerne skal udskiftes, så vi undgår farlige situationer i vandet. Mens vi arbejder på at få den bedste rådgiver på udviklingsprojektet, giver det rigtig god mening, at vi igangsætter moderniseringen af havnen med det mest nødvendige og akutte,” siger formand for Havneudviklingsudvalget Jørgen Thorsell.

Anlægsarbejdet udføres i starten af 2023, hvor de fleste både står på land, hvilket gør det lettere at arbejde i havnen. Arbejdet skal være gennemført før 1. april 2023, hvor bådene kommer i vandet. Brugere af havnen vil på den måde opleve færrest mulige gener i anlægsfasen.

En uundgåelig investering

Borgmester Morten Slotved udtaler: ”Rungsted Havn har over 50 år på bagen, så det er rettidig omhu at renovere flydebroerne nu. Det er en investering, som vi ikke kan undgå. Jeg glæder mig over, at vi nu får skudt gang i modernisering af havnen, hvor målet er at skabe et åndehul med liv og livskvalitet for alle på, ved og i vandet.”

Udskiftningen af flydebroerne i den sydlige del af havnen er en del af moderniseringsprojektet for Rungsted Havn og finansieres inden for udviklingsprojektets økonomi.

Rungsted Havn – en havn for alle

Rungsted Havn besøges hvert år af over 1,5 millioner mennesker - hørsholmborgere og gæster fra ind- og udland. Havnen udgør derfor et naturligt omdrejningspunkt for byen, men trænger efter 50 år i vandet til at blive renoveret og udviklet. Hørsholm Kommunalbestyrelse og Rungsted Havnebestyrelse er gået sammen om en gennemgribende modernisering af Rungsted Havn.

I september 2021 indgik samtlige politiske partier i Kommunalbestyrelsen en politisk aftale, og en aftale med Havnebestyrelsen, om en ambitiøs udvikling af Rungsted Havn, som omfatter både renovering, udvidelse og etablering af en masse nye faciliteter for alle byens borgere (jf. delaftale fra budgetaftale 2022-2025, ”Udvikling af Rungsted Havn”).

Man kan følge med i moderniseringen af Rungsted Havn på følgende kanaler:

- BorgerLab: Projekt • Planlægning og byggeri (horsholm.dk)
- Sociale medier: Følg med på instagram @havnechef2960
- Plancher på havnen