Affaldspanelet 

Affaldspanelet skal bestå af borgere, som har lyst til at bidrage med idéer og forslag til kommunerne, så vi får skabt et affaldssystem, der fungerer i praksis i hverdagen. Viden fra borgerne skal fremadrettet inddrages i højere grad, når vi udvikler affaldsløsningerne i de fire kommuner. Affaldspanelet bliver udvalgt ud fra et princip om diversitet med repræsentanter fra alle fire kommuner. Omkring 60-80 borgere på tværs af kommunerne kan deltage. 

De borgere, der bliver udvalgt til at deltage i affaldspanelet, kan forvente følgende:

  • At modtage 2-3 nyhedsmails i løbet af den periode, hvor affaldsplanen bliver udarbejdet.
  • At blive inviteret til at deltage i et netværksmøde i foråret 2023, hvor affaldsplanen udarbejdes.

Tilmeld dig affaldspanelet her inden 22. januar. 

Idéer modtages frem til 22. januar 2023

Har du et forslag til, hvordan kommunen fx kan understøtte et byttehjørne, eller har du en ide til, hvordan vi får sorteret endnu mere plast til genanvendelse?

Indkomne idéer og forslag indgår i kommunernes videre arbejde med affaldsplanen, hvorefter de vil blive præsenteret på et fælles kommunalt politisk temamøde for medlemmer af Klima- og Miljøudvalgene i de fire kommuner, i februar 2023.

Hvad er en affaldsplan?

Hørsholm Kommune er sammen med Allerød, Fredensborg og Rudersdal kommuner ved at udarbejde en ny fælles affaldsplan. Affaldsplanen sætter rammerne for de opgaver og aktiviteter, som kommunerne vil arbejde med over de næste 6 år. Der er meget høje målsætninger på europæisk og nationalt plan, som afspejler betydningen af en grøn omstilling på affaldsområdet og en mere hensigtsmæssig håndtering af klodens ressourcer, så vi producerer mindre affald og bliver bedre til at genbruge og genanvende i stedet for at smide væk.

Læs mere på Borgerlab