Vi bringer ideer i spil

BYRUMMET er et pop-up kontor, hvor byen og interesserede inviteres til dialog om Bymidten og de projekter, der er på tegnebrættet. Alle ideer og initiativer til en levende by hilses velkommen. I BYRUMMET kan man se på skitser og snakke om byens udvikling og potentialer.

 

Mød os hver torsdag fra kl. 14-16 - fra den 29. juni

Fra og med den 29. juni etablerer Hørsholm Kommune BYRUMMET midt på Hovedgaden, med det formål at skabe et rum, hvor ideer og samarbejde kan blomstre. Projektleder for Bysamarbejdet Vibeke Høgild og Byplanlægger Maria Asp Wendelboe vil være at finde hver torsdag eftermiddag. Maria og Vibeke byder indenfor til dialog om byens udvikling, initiativer og planlægning. Udenfor åbningstiden vil der være en udstilling af plancher i vinduet, som man kan kigge på.

 

Udvikling af den nordlige del af bymidten

Der arbejdes på mange gode ideer og udviklingspotentialer i byen hele tiden. Helt aktuelt er Hørsholm Kommune i gang med lokalplanarbejdet for den nordlige del af bymidten. Her er formålet at skabe gode boliger, nærværende byrum og en god synlighed af byens handel. Samtidig arbejder Bysamarbejdet også på at skabe opmærksomhed omkring projekter, der går på tværs af erhvervsdrivende og kultur, hvor målet er at optimere handel og livet i byen.

 

Læs mere om udviklingsprojektet på BorgerLab: Projekt - Byplanlægning og Bysamarbejdet (horsholm.dk)