Udmeldingen kommer efter, at Norfors har fået udarbejdet en analyse, som viser, at der mod forventning ikke er kapacitet til at producere varme på fjernvarmeværket i Usserød til nye fjernvarmekunder i kommunen.

Mange borgere har ventet med spænding på klar besked siden december 2022, hvor Hørsholm Kommune udsendte Digital Post til husstande med naturgas og oliefyr. Heri blev de orienteret om, hvornår Norfors forventer at rulle fjernvarme ud i netop deres område.

Skuffet udvalgsformand

Norfors’ udmelding om manglende kapacitet på Usserødværket skuffer medlemmerne i Hørsholm Kommunes Klima- og Miljøudvalg, herunder formand Marcus Guldager, der udtaler:

”Det er selvfølgelig en skuffelse for os i Klima- og Miljøudvalget, og ikke mindst for borgerne i Hørsholm, at vi alligevel ikke får den fjernvarmeudvidelse, som vi ellers var blevet stillet i udsigt af Norfors. Vi er særligt ærgerlige over, at vi får udmeldingen fra Norfors så sent i processen. Nu må vi sadle om og finde frem til alternative fremtidssikrede løsninger for varmeproduktionen.”

Næste skridt

Hørsholm Kommune vil hurtigst muligt orientere borgerne om situationen samt sikre fremadrettet information om processen.

Norfors forventer at kunne fremsende koncept for ny varmeproduktion snarest, så planprocessen kan sættes i gang. Det er endnu for usikkert at sige, hvornår de første, nye områder kan blive tilsluttet.

Klik her for at læse mere om mulighederne for varmeforsyning på kommunens hjemmeside. 

Tidslinje

24. februar 2023 Norfors oplyser Hørsholm Kommune om, at der ikke kommer projektforslag alligevel på grund af manglende kapacitet på Usserødværket. Det sker på baggrund af ny kapacitetsanalyse.
21. december 2022 Hørsholm Kommune udsender Digital Post til husstande med naturgas og oliefyr, som pålagt af regeringen og Kommunernes Landsforening. Efter aftale med Norfors indeholder brevet information om, at projektforslag modtages fra Norfors i uge 9 2023.
24. august 2022 Norfors og Hørsholm Kommune aftaler udrulning af fjernvarme, og Norfors vil i februar 2023 være klar med de projektforslag, der må forventes at udgøre fjernvarmeudbygningen til og med 2028.
Juni 2022 Som reaktion på energikrisen sendte Hørsholm Kommunalbestyrelse en anmodning til Norfors i juni 2022, hvori de bad forsyningsselskabet om at udarbejde et projektforslag for en hurtig, mindre udvidelse af fjernvarmenettet i det centrale Hørsholm.