Befolkningsprognose og prognoser for kapacitetsbehov

Udviklingen i antallet af borgere i kommunen og borgernes aldersmæssige sammensætning kan betyde store ændringer i udgifter og kapacitetsbehov for kommunen. Derfor udarbejder administrationen årligt befolknings- og kapacitetsprognoser. Det gør kommunen for at kunne budgetlægge de demografiafhængige udgifter bedst muligt. Og for at kunne planlægge den kapacitet, som udviklingen af befolkningen forventes at medføre behov for.

Befolkningsprognosen viser den forventede udvikling i antallet af borgere og alderssammensætningen i befolkningen. Kapacitetsprognoserne viser det forventede antal brugere og den kapacitet, det forventes, at kommunen vil få behov for, for at kunne dække den forventede efterspørgsel. På baggrund af kapacitetsprognoserne beregnes de forventede demografiafhængige udgifter. Udviklingen i disse udgifter betegnes som ”udgiftspres”.

Hørsholm Kommune udarbejder prognoser for Befolkning, Skoler, Dagtilbud, SFO, Hjemmepleje, Hjemmesygepleje, Plejeboliger og Flygtninge.

Prognoserne vedtages af Økonomiudvalget i April, på baggrund heraf udregnes demografiafledte udgifter, der medtages i basisbudgettet.

Du kan finde notat om prognoser på Økonomiudvalgets dagsorden fra april

Se arbejdsgangen vedr. budgettet.