Den 25. maj 2018 trådte der nye og skærpede krav til beskyttelsen af personoplysninger i kraft.

Nedenfor kan du læse mere om vores databeskyttelsespolitik og vores databeskyttelsesrådgivere samt dine rettigheder vedrørende indsigt, berigtigelse, sletning m.v. af dine personoplysninger.