Behandling af personoplysninger

For at Hørsholm Kommune kan behandle din sag og levere en god service, har vi brug for at behandle personoplysninger om dig. Personoplysningerne der bliver behandlet i tidsbestillingssystemet, stammer fra dig selv, andre du har fået til at bestille tiden, eller fra den medarbejder der har lavet tidsbestillingen.

Hørsholm Kommune er dataansvarlig efter databeskyttelsesforordningen for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig.


Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Formålet med behandling af persondata er at kunne behandle din sag og levere en god service, herunder at reservere en tid til dit ærinde på rådhuset og muliggøre check-in på selvbetjeningsstanderen med telefonnummer eller fødselsdato.


Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger primært af den lovgivning der gælder for din sag og sekundært af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c) og e), om overholdelse af en retlig forpligtelse og offentlig myndighedsudøvelse.


Opbevaring af dine personoplysninger

Hørsholm Kommune sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Du har ret til at vide, hvilke oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret), og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet. Du har også ret til at trække dit eventuelle samtykke tilbage. Det vil dog ikke påvirke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger, indtil samtykket trækkes tilbage, og det påvirker heller ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på andet grundlag end samtykke. Du kan læse mere om, hvilke rettigheder du har som registreret, og hvordan du bruger dem, på vores hjemmeside: www.horsholm.dk/persondata


Du har ret til at klage til Datatilsynet over Hørsholm Kommunes behandling af dine personoplysninger – se www.datatilsynet.dk. På Datatilsynets hjemmeside kan du også læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.


Kontakt til kommunens databeskyttelsesrådgiver

Hørsholm Kommune har to databeskyttelsesrådgivere, som du kan kontakte om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

Databeskyttelsesrådgiverne kan kontaktes på:

  • Telefon: 48 49 00 00.
  • E-mail: DPO-kommunen@horsholm.dk.
  • Digital Post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=21137. Vi opfordrer til, at du bruger Digital Post/e-Boks, hvis du ønsker at fremsende følsomme eller fortrolige oplysninger.
  • Brev: Hørsholm Kommune, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm, att.: Databeskyttelsesrådgiver.