Behandling af personoplysninger

For at Hørsholm Kommune kan behandle din sag og levere en god service, har vi brug for at behandle personoplysninger om dig. Personoplysningerne der bliver behandlet i tidsbestillingssystemet, stammer fra dig selv, andre du har fået til at bestille tiden, eller fra den medarbejder der har lavet tidsbestillingen.

Hørsholm Kommune er dataansvarlig efter databeskyttelsesforordningen for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig.


Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Formålet med behandling af persondata er at kunne behandle din sag og levere en god service, herunder at reservere en tid til dit ærinde på rådhuset og muliggøre check-in på selvbetjeningsstanderen med telefonnummer eller fødselsdato.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger primært af den lovgivning der gælder for din sag og sekundært af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c) og e), om overholdelse af en retlig forpligtelse og offentlig myndighedsudøvelse.


Øvrige oplysninger om behandling:

For flere informationer om behandling, opbevaring, registreredes rettigheder samt kontakt til Hørsholm Kommunes DPO og eventuelle klagemuligheder, kan du læse mere på Hørsholm Kommunes hjemmeside for beskyttelse af personoplysninger:

https://www.horsholm.dk/om-kommunen/beskyttelse-af-personoplysninger