Hørsholm Kommunes borgerrådgiver hedder Mads Juel Thorup. Hans opgave er at hjælpe dig som borger i Hørsholm Kommune. Mads er tilknyttet både Hørsholm Kommune og Allerød Kommune og fordeler sin ugentlige arbejdstid ligeligt mellem de to kommuner.

(Mads Juel Thorup Foto: Hørsholm Kommune)

Formålet med borgerrådgiverens funktion er:

 • At du bliver hørt og får en respektfuld behandling
 • At du bliver informeret om dine rettigheder og pligter
 • At sikre, at klager bliver brugt til at gøre kommunens behandling af sager og betjening af borgere bedre.

Mads har fokus på at sikre borgernes retssikkerhed, at styrke og støtte kommunens faglighed samt at undgå og afhjælpe konflikter mellem borger og kommune. Han har tavshedspligt, og når du henvender dig til ham, bestemmer du selv, om han skal inddrage din sagsbehandler, hvis du har en.

Kontaktoplysninger og træffetider

Du kan træffe Mads Juel Thorup:

Hvis du vil sende personfølsomme oplysninger, som f.eks. dit CPR-nummer eller en afgørelse, du har modtaget, skal du sende det via sikker post.

Sådan sender du sikker post via borger.dk

 1. Gå til borger.dk
 2. Klik på ”Digital Post” øverst op siden og log in med dit NemID eller MitID
 3. Klik på ”Skriv ny besked” yderst til venstre, hvis du er på en pc eller bærbar eller klikke på ”+ Ny” hvis du bruger mobiltelefon
 4. I feltet ”Myndighed” skal du søge efter ”hørsholm kommune” og vælge det fra listen
 5. I feltet ”Kategori” skal du indtaste ”borgerrådgiver” og vælge det fra listen
 6. Udfyld feltet ”Dit emne”
 7. Udfyld feltet ”Din besked”
 8. Vedhæft eventuelt relevante filer (hvis du f.eks. har fået en afgørelse, du er utilfreds med).

Borgerrådgiverens første årsberetning udkommer i 2023.

Du kan henvende dig til borgerrådgiveren, når...

Hvad kan borgerrådgiveren IKKE hjælpe med?