Skat og grundskyld udgør hovedparten af kommunens indtægter, og Kommunalbestyrelsen har ikke mulighed for at justere på disse indtægter i løbet af året. Det er derfor vigtigt, at der er balance i budgettet for det kommende år, så kommunen kan afholde alle de nødvendige udgifter og opretholde serviceniveauet.

Ved vedtagelsen af budgettet giver Kommunalbestyrelsen bevillinger for en række poster på årsbudgettet. Der kan være tale om både drifts- og anlægsbevillinger.

Sådan bliver Budgettet til