Regnskabet er en status over det år, der er gået, med en opfølgning på økonomien og de opstillede mål. Regnskabet vedtages af kommunalbestyrelsen i maj måned efter afslutning af regnskabsåret, som går fra den 1. januar til 31. december

Udformning og indhold er reguleret af den kommunale styrelseslov samt i Social- og Indenrigsministeriets specifikationer til denne lov.

Regnskabet viser, om resultatet blev som forventet ved budgetlægningen. Det giver også et billede af kommunens generelle økonomiske situation.