Regnskabet er en status over det år, der er gået. Regnskabet viser, om resultatet blev som forventet ved budgetlægningen. Det giver også et billede af kommunens generelle økonomiske situation. Regnskabet vedtages af kommunalbestyrelsen i april måned efter afslutning af regnskabsåret, som går fra den 1. januar til 31. december

Udformning og indhold er reguleret af den kommunale styrelseslov samt i indenrigs- og Sundhedsministeriets specifikationer til denne lov.