Repræsentanter fra de politiske partier arbejder hen imod et budgetforlig fra augustkonferencen og frem til 1. behandlingen af budgettet i kommunalbestyrelsen. Der er foreløbig afsat tid af til 5 forhandlingsrunder.

Forud for de enkelte forhandlingsrunder udarbejder administrationen de af kommunalpolitikere bestilte baggrundsnotater (spørgsmål og svar). Du kan læse de politiske bestilte baggrundsnotater i nedenstående afsnit.

Læs dokument vedrørende kommunens brug af eksterne konsulenter og andre leverandører af særlige ydelser.

Du kan også finde det i det samlede svarmateriale vedrørende 1. forhandlingsrunde.