Elever til social- og sundhedsuddannelserne

Gå fremtiden i møde med en uddannelse, der er brug for. I Hørsholm Kommune kan man blive uddannet som social- og sundhedshjælper og som social- og sundhedsassistent.

Hørsholm Kommune ansætter hvert år et antal social- og sundhedshjælperelever. Kommunen har en samarbejdsaftale med social- og sundhedsskolen SOPU i Hillerød. 

 

Hvad får du?

En uddannelse der varer 1 år og 2 måneder. Du får løn under forløbet og er garanteret en praktikplads i kommunen.

Uddannelsen veksler mellem 3 skoleperioder på SOPU i Hillerød og 2 praktikperioder i Hørsholm Kommune. I praktikperioderne tilknyttes du en vejleder og arbejder med relevante sundhedsfaglige opgaver. Opgaverne består i at hjælpe ældre, syge og handicappede borgere, med opgaver som personlig pleje/hygiejne og til daglig livsførelse for eksempel indkøb, tøjvask og rengøring. Det er også vigtigt du tager dig af sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter for at støtte borgeren i at klare hverdagen.

Efter uddannelsen har du gode muligheder for at få job i en kommune, eller du kan søge videre på social- og sundhedsassistentuddannelsen.
Den teoretiske del af uddannelsen foregår og den praktiske del af uddannelsen foregår på Hørsholm Kommunes ældreinstitutioner/hjemmepleje.

I løbet af uddannelsen er arbejdstiden 37 timer om ugen og ansættelsen er tidsbegrænset. Det betyder, at du er ansat så længe uddannelsen varer. Du får løn både i teori- og praktikperioderne. 

 

Hvad får du mere?

En spændende og meningsfyldt uddannelse, med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Du kommer til at arbejde med mennesker og gøre en forskel. Vi har et godt læringsmiljø med planlagt undervisning og erfaringsudveksling i praktikken og du bliver fulgt af faste praktikvejledere og uddannelsessygeplejersken i hele forløbet.  

 

Hvad søger vi?

Hvis du er under 25 år og kommer direkte fra 9. eller 10. klasse skal du have gennemført både 1. og 2. del af Grundforløbet. Er det mere end et år siden, du har forladt 9. eller 10. klasse, begynder din uddannelse med Grundforløb 2.

Hvis du er over 25 år, skal du gennemføre hele eller dele af Grundforløb 2.
For at blive optaget skal du minimum have karakteren 02 i dansk og matematik fra 9. eller 10. klasse.

Derudover er vigtigt at du

 • Er ansvarsbevidst
 • Er god til at tale med og lytte til mennesker
 • Indstillet på at hjælpe andre med personlig hygiejne
 • Kan sætte dig ind i andre menneskers situation
 • Er psykisk og fysisk robust

 

Mere viden

Du er velkommen til at kontakte uddannelseskonsulent Annie Stenby på telefon 3050 8527, mail anst@horsholm.dk, hvis du vil vide mere. Du kan også læse mere om uddannelsesforløbet og optagelseskrav på SOPUs hjemmeside (nyt vindue)

 

Sådan søger du 

Du kan søge en elevplads, når der kommer et stillingsopslag under ledige stillinger.

Hørsholm Kommune ansætter hvert år et antal social- og sundhedsassistentelever. Kommunen har en samarbejdsaftale med social- og sundhedsskolen SOPU i Hillerød.

 

Hvad får du?

En spændende og meningsfyldt uddannelse, med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Du kommer til at arbejde med mennesker og gøre en forskel. 

Der er gode muligheder for at få job i en kommune, i Regionen eller du kan søge videre på en mellemlang videregående uddannelse for eksempel sygeplejerske-, jordemoder-, fysioterapeut-, ergoterapeut-, radiograf- eller socialrådgiveruddannelsen.

Uddannelsen varer cirka 1 år og 8 måneder. Der kan forekomme forkortelser, hvis du får godskrivning for tidligere dokumenterede kompetencer. Du får løn under forløbet og er garanteret en praktikplads. Uddannelsen veksler mellem 4 skoleperioder på SOPU i Hillerød og 3 praktikperioder: somatik, psykiatri og primær området. I praktikperioderne tilknyttes du en vejleder og i skoleperioderne en kontaktlærer.

I løbet af uddannelsen er arbejdstiden 37 timer om ugen og ansættelsen er tidsbegrænset. Det betyder, at du er ansat så længe uddannelsen varer. Du får løn både i teori- og praktikperioderne.

Der er uddannelsesstart 3 gange om året.

Efter uddannelsen bliver du autoriseret og kan arbejde med sygepleje, rehabiliterende og genoptrænende opgaver hos ældre, syge eller handicappede mennesker, eller du kan arbejde i psykiatrien.

 

Hvad søger vi?

Du er kvalificeret til uddannelsen, hvis du er uddannet social- og sundhedshjælper eller har været i gang med sygeplejerskeuddannelsen.

Derudover er vigtigt at du

 • Er ansvarsbevidst
 • Er god til at tale med og lytte til mennesker
 • Indstillet på at hjælpe andre med personlig hygiejne
 • Er psykisk stærk, da du skal arbejde med syge, psykisk ustabile, kriseramte eller døende mennesker.
 • Har en god fysik 
 • Er indstillet på skiftende arbejdstider og i nogle tilfælde aften-, nat- og weekendarbejde

Mere viden

Du er velkommen til at kontakte uddannelseskonsulent Annie Stenby på telefon 4849 3701, mobil 3050 8527, mail anst@horsholm.dk, hvis du vil vide mere.
Du kan også læse mere om uddannelsesforløbet og optagelseskrav på SOPUs hjemmeside (nyt vindue).

 

Sådan søger du

Du kan søge en elevplads, når der kommer et stillingsopslag under ledige stillinger.

Kontorelev i Hørsholm Kommune

Hørsholm Kommune ansætter kontorelever til en spændende kontoruddannelse, hvor hver enkelt elev har mulighed for at sætte sit præg på sit uddannelsesforløb og hverdag.

Bliv kontorelev i Hørsholm Kommune

Kunne du tænke dig en uddannelse med speciale i offentlig administration rettet mod kommuner og statslige institutioner? Så bliv kontorelev i Hørsholm.

Læs mere om uddannelsen og ansøg på elev.horsholm.dk (nye vindue)

Pædagogisk assistentelev

Kunne du tænke dig at arbejde med børn og unge? Som pædagogisk assistentelev får du grundlæggende viden om og indblik i, hvad der er betydningsfuldt for børn og unges udvikling, trivsel og læring. Du får desuden viden om, hvordan du kan lave aktiviteter inden for bevægelse, idræt og i naturen.

Bliv uddannet som pædagogisk assistent (PAU)

I Hørsholm Kommune har du mulighed for at uddanne dig til pædagogisk assistent.

For at søge om ansættelse skal du som minimum have 02 i dansk og matematik fra 9. eller 10. klasse, og være i gang med eller have gennemført grundforløb 2 rettet mod pædagogisk assistentuddannelse.
Læs mere om grundforløbet hos social- og sundhedsskolen SOPU Nordsjælland (nyt vindue) 

 

Ansættelse i Hørsholm Kommune

Du er ansat i Hørsholm Kommune i Center for Dagtilbud og Skole. I dagligdagen går du i skole i erhvervsskolen SOPU Nordsjælland i Hillerød eller er i praktik i en af kommunens dagtilbud eller fritidsordning. Du har mulighed for at få en praktikplads i en almen vuggestue, børnehave, integreret institution, privatinstitution eller fritidsordning.

Hvornår er der optag?

Vi optager tre elever en gang årligt med opstart i august. Se om der er ledige stillinger her (nyt vindue).

 

Hvor lang tid tager uddannelsen?

Uddannelsen varer normalt 2 år og 1½ mdr. og er fordelt mellem skole- og praktikforløb (inklusiv ferie).

 

Videreuddannelse

Efter endt uddannelse har du mulighed for at søge arbejde som pædagogisk assistent i en daginstitution, fritidsordning eller på et bosted. Du kan også videreuddanne dig til professionsbachelor som pædagog.

Du kan læse mere om uddannelsen på erhvervsskolen SOPUs hjemmeside (nyt vindue).

 

Få mere at vide

Kontakt pædagogisk konsulent Anne Mærkedahl eller konsulent Lærke Klintholm på 48 49 52 50, hvis du ønsker at høre mere om at være pædagogisk assistentelev hos Hørsholm Kommune.