Elever til social- og sundhedsuddannelserne

Gå fremtiden i møde med en uddannelse, der er brug for. I Hørsholm Kommune kan man blive uddannet som social- og sundhedshjælper og som social- og sundhedsassistent.

Hørsholm Kommune ansætter hvert år et antal social- og sundhedshjælperelever. Kommunen har en samarbejdsaftale med social- og sundhedsskolen SOSU H.

Hvad får du?

En uddannelse der varer 1 år og 2 måneder. Du får løn under forløbet og er garanteret en praktikplads i kommunen.

Uddannelsen veksler mellem tre skoleperioder på SOSU H og to praktikperioder i Hørsholm Kommune. I praktikperioderne tilknyttes du en vejleder og arbejder med relevante sundhedsfaglige opgaver. Opgaverne består i at hjælpe ældre, syge og handicappede borgere, med opgaver som personlig pleje/hygiejne og til daglig livsførelse for eksempel indkøb, tøjvask og rengøring. Det er også vigtigt du tager dig af sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter for at støtte borgeren i at klare hverdagen.

Efter uddannelsen har du gode muligheder for at få job i en kommune, eller du kan søge videre på social- og sundhedsassistentuddannelsen.
Den teoretiske del af uddannelsen foregår på SOSU H og den praktiske del af uddannelsen foregår på Hørsholm Kommunes ældreinstitutioner/hjemmepleje.

I løbet af uddannelsen er arbejdstiden 37 timer om ugen og ansættelsen er tidsbegrænset. Det betyder, at du er ansat så længe uddannelsen varer. Du får løn både i teori- og praktikperioderne.  

Hvad får du mere?

En spændende og meningsfyldt uddannelse, med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Du kommer til at arbejde med mennesker og gøre en forskel. Vi har et godt læringsmiljø med planlagt undervisning og erfaringsudveksling i praktikken og du bliver fulgt af faste praktikvejledere og uddannelsessygeplejersken i hele forløbet.   

Hvad søger vi?

Hvis du er under 25 år og kommer direkte fra 9. eller 10. klasse skal du have gennemført både 1. og 2. del af Grundforløbet. Er det mere end et år siden, du har forladt 9. eller 10. klasse, begynder din uddannelse med Grundforløb 2.

Hvis du er over 25 år, skal du gennemføre hele eller dele af Grundforløb 2.
For at blive optaget skal du minimum have karakteren 02 i dansk og matematik fra 9. eller 10. klasse.

Derudover er vigtigt at du

 • Er ansvarsbevidst.
 • Er god til at tale med og lytte til mennesker.
 • Indstillet på at hjælpe andre med personlig hygiejne.
 • Kan sætte dig ind i andre menneskers situation.
 • Er psykisk og fysisk robust.

 

Mere viden

Du er velkommen til at kontakte uddannelseskonsulent Annie Stenby på telefon 30 50 85 27, mail anst@horsholm.dk, hvis du vil vide mere. Du kan også læse mere om uddannelsesforløbet og optagelseskrav på SOSU H's hjemmeside (nyt vindue)

Sådan søger du 

Du kan søge en elevplads, når der kommer et stillingsopslag under ledige stillinger.

Hørsholm Kommune ansætter hvert år et antal social- og sundhedsassistentelever. Kommunen har en samarbejdsaftale med social- og sundhedsskolen SOSU H.

Hvad får du?

En spændende og meningsfyldt uddannelse, med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Du kommer til at arbejde med mennesker og gøre en forskel. 

Der er gode muligheder for at få job i en kommune, i Regionen eller du kan søge videre på en mellemlang videregående uddannelse for eksempel sygeplejerske-, jordemoder-, fysioterapeut-, ergoterapeut-, radiograf- eller socialrådgiveruddannelsen.

Uddannelsen varer cirka 2 år og 9 måneder. Der kan forekomme forkortelser, hvis du får godskrivning for tidligere dokumenterede kompetencer. Du får løn under forløbet og er garanteret en praktikplads. Uddannelsen veksler mellem fire skoleperioder på SOSU H og praktikperioder i primærområdet, psykiatri og somatik. I praktikperioderne tilknyttes du en vejleder og i skoleperioderne en kontaktlærer.

I løbet af uddannelsen er arbejdstiden 37 timer om ugen og ansættelsen er tidsbegrænset. Det betyder, at du er ansat så længe uddannelsen varer. Du får løn både i teori- og praktikperioderne.

Der er uddannelsesstart fire gange om året.

Efter uddannelsen bliver du autoriseret og kan arbejde med sygepleje, rehabiliterende og genoptrænende opgaver hos ældre, syge eller handicappede mennesker, eller du kan arbejde i psykiatrien. 

Hvad søger vi?

Du er kvalificeret til uddannelsen, hvis du har gennemført Grundforløb 2 på en SOSU skole, er uddannet social- og sundhedshjælper eller har været i gang med sygeplejerskeuddannelsen.

Derudover er det vigtigt, at du:

 • Er ansvarsbevidst.
 • Er god til at tale med og lytte til mennesker.
 • Indstillet på at hjælpe andre med personlig hygiejne.
 • Er psykisk stærk, da du skal arbejde med syge, psykisk ustabile, kriseramte eller døende mennesker.
 • Har en god fysik.
 • Er indstillet på skiftende arbejdstider og i nogle tilfælde aften-, nat- og weekendarbejde.

Mere viden

Du er velkommen til at kontakte uddannelseskonsulent Annie Stenby på telefon 3050 8527 eller 4849 3701 eller mail anst@horsholm.dk, hvis du vil vide mere.
Du kan også læse mere om uddannelsesforløbet og optagelseskrav på SOSU H's hjemmeside (nyt vindue)

Sådan søger du

Du kan søge en elevplads, når der kommer et stillingsopslag under ledige stillinger.

Kontorelev i Hørsholm Kommune

Hørsholm Kommune ansætter kontorelever til en spændende kontoruddannelse, hvor hver enkelt elev har mulighed for at sætte sit præg på sit uddannelsesforløb og hverdag.