Værd at vide...

Hørsholm Kommune er en attraktiv kommune midt i smuk natur med både skov og strand med kort afstand til København.

Vi har omkring 24.900 borgere i kommunen, som serviceres af 1800 medarbejdere.

I Hørsholm Kommune arbejder vi hver dag for at få mere ud af det vi har - til gavn for vores borgere.

Hos os møder du en organisation, der er baseret på tillid og dialog. Vores værdier sætter retningen for den måde vi går til opgaven på, samt hvordan vi møder vores kollegaer og omverden.

Læs mere om:

Personalepolitik (nyt vindue - pdf)

Der overordnede mål med Personalepolitikken er at skabe en attraktiv arbejdsplads, der sikrer udvikling af de ansattes kompetencer og trivsel i jobbet. Politikkens formål er at tiltrække og fastholde såvel fagligt som menneskeligt velkvalificerede ansatte.

Nyansatte skal hurtigt føle sig velkomne og føle sig som en del af organisationen. Derfor er det højt prioriteret, at nyansatte får en god introduktion til arbejdspladsen og kollegaerne

Lederen skal sørge for:

  • At der er udarbejdet et skriftligt introduktionsforløb.
  • At der tilknyttes en kontaktperson, så den nyansatte hurtigt får en indføring i arbejdet og får skabt sociale relationer på arbejdspladsen. 
  • At det udstyr, som er nødvendigt for at medarbejderen kan udføre sit arbejde, er på plads, inden den nyansatte møder på arbejde.

Samtidig er der i introduktionsperioden mulighed for og forpligtelse til at drage nytte af de erfaringer, færdigheder og idéer, som den nyansatte kommer med.

Center for Økonomi og Personale holder introduktionsdag for nyansatte fire gange om året, hvor der gives en generel orientering om arbejdspladsen. Alle nyansatte i en fast stilling skal deltage på introduktionsdagen.

Som led i at ville være en attraktiv arbejdsplads, tilbyder Hørsholm Kommune flere personalegoder. Medarbejderne tilbydes blandt andet:

  • Leje af sommerhuse på attraktive beliggenheder i Danmark.
  • Personale forening.
  • Kunstforening.
  • Gratis kaffe og te.