Kort over Hørsholm

Kort over Hoersholm Kommune

Få et samlet overblik over kommunen på et kort (nyt vindue)

På ”Kort over Hørsholm” kan du få et samlet overblik over kommunens geografiske informationer. Du kan f.eks. se snerydningsplaner, institutioner, skoler og skoledistrikter, ældreboliger, flyfoto, matrikelkort mv. Endvidere kan du søge information om, hvad der gælder for en adresse, måle afstande og arealer samt naturligvis printe et kort.

Du har mulighed for at finde yderligere geografisk information på andre kortportaler:

 

Læs mere om kommunens kort

Kommunens forskellige kortdata skabes, vises og analyseres ved brug af GIS. GIS (Geografisk Informations System) er en fælles betegnelse for computerprogrammer til præsentation og analyse af information, der kan stedfæstes geografisk.

Kommunekort er oprindeligt skabt som et internt sagsbehandlerværktøj, men har siden 2004 også været tilgængeligt for borgerne. Programmet er med de mange muligheder og informationer et godt system, hvis man er fortrolig med denne type værktøj. For nogle borgere, som formentlig kun bruger det sjældent, vil programmet dog kunne virke lidt tungt og uoverskueligt.

Kommunen arbejder derfor på i stigende omfang at integrere korttemaer ind under de relevante emner på hjemmesiden. Disse mere simple (Google Maps-inspirerede kort) har fordelen af, at være mere overskuelige og hurtigere at bruge end f.eks. Kommunekort. Til gengæld indeholder disse kort ikke samme funktionalitet, og der er derfor nogle begrænsninger i, hvor og hvordan man bruger disse kort.

Matrikelkortet er et juridisk kortværk, som bl.a. viser registrerede ejendomsgrænser. Matrikelskellene er angivet med røde streger på kommunens kort. Matrikelkortet er et oversigtkort og kan derfor ikke alene afgøre et skels beliggenhed.

Billede af martrikelkort

Hvor nøjagtigt er matrikelkortet? 

Nøjagtigheden i matrikelkortet er ikke ens over det hele. Nøjagtighed afhænger af på hvilket grundlag kort er fremstillet. Nogle skel er indlagt efter mål fra landinspektøren og har en nøjagtighed på +/- 0,1m. Andre skel er indlagt ved digitalisering af de oprindelige matrikelkort, der er opmålt i slutningen af 1700-tallet. Her kan nøjagtigheden variere og kan i nogle tilfælde være +/- 20m.

Ved at sammenstille matrikelkortet med andre typer kortværker (tekniske kort, topografiske kort, ortofotos eks.) vil der ofte være uoverensstemmelser. Det skyldes ikke nødvendigvis kortets unøjagtighed. Det kan også skyldes, at f.eks. en hæk ikke er plantet lige netop i skellet eller at der i praksis er sket ændringer, uden at landinspektøren har været ude og måle op på ny.

Jeg har fundet en fejl i matrikelkortet, hvad gør jeg? 

Oplysninger om fejl og mangler i matrikelkortet kan indberettes via GST Support (nyt vindue) Der skal anvendes NemID til at logge på.

Hvordan finder jeg ud af, hvor mit skel/ejendomsgrænse er? 

De praktiserende landinspektører har eneret til at fastslå det ejendomsretligt gældende skel. Du skal derfor – for egen regning – kontakte en praktiserende landinspektør. I Landinspektørregistret (nyt vindue) eller på de Praktiserende Landinspektørers Foreningshjemmeside (nyt vindue) kan du finde adresser og telefonnumre på landinspektørfirmaer over hele landet. Du kan også søge efter landinspektører på De Gule Sider eller Krak.

Find flere oplysninger

Flere oplysninger om matrikelskel og matrikulærsager kan læses på Geodatastyrelsens hjemmeside (nyt vindue).

Dataformat

Hørsholm Kommunes GIS er baseret på ESRIS’s software ArcGIS, og data skal derfor som udgangspunkt leveres til kommunen i et af følgende ESRI-dataformater:

  • Shape (.shp)
  • Personlig geodatabase (.mdb)
  • Filbaseret geodatabase (.gdb)


Kortprojektion

Kommunen arbejder udelukkende med data i projektionen System 2000:

  • Koordinatsystem - UTM/ETRS89 (ETRS 1989 UTM Zone 32 N, EPSG: 25832)
  • Højdesystem – DVR90 (Dansk Vertikal Reference 1990)

Hvis levering i ovenstående formater og kortprojektion ikke er mulig, kontakt da venligst kommunen. Det er efter forudgående aftale muligt at udveksle data i andre formater og kortprojektioner.