Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Nyheder og presse Afholdelse af grundlovsceremoni den 10. september 2024

Afholdelse af grundlovsceremoni den 10. september 2024

For at opnå dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni på Hørsholm Rådhus. Hørsholm Kommune afholder ceremoni den 10. september 2024. Tilmeldingsfrist senest 16. august 2024.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du har ansøgt om dansk statsborgerskab i 2019 eller derefter, skal du deltage i en grundlovsceremoni i den kommune, du er bosiddende i.


Ved grundlovsceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven, samt udveksle håndtryk med én eller flere repræsentanter fra kommunalbestyrelsen.

Tilmelding:

Hørsholm Kommune afholder grundlovsceremoni den 10. september 2024 klokken kl. 15.00-16.00.


Grundlovsceremonien vil finde sted i kantinen på Hørsholm Rådhus, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm.


Du skal tilmelde dig senest den 16. august 2024.


Du har samtidigt mulighed for at tilmelde 2-3 gæster.


Husk før ceremonien:

Når Udlændinge- og Integrationsministeriet modtager en deltagerliste fra Hørsholm Kommune, påser ministeriet, om ansøgeren senest 10 hverdage før den planlagte grundlovsceremoni har indsendt en tro- og loveerklæring om eventuelle strafbare forhold til ministeriet. Herefter kontrollerer ministeriet i Kriminalregisteret, at ansøgeren ikke har begået strafbare forhold, som er til hinder for deltagelse i en ceremoni.

Det er derfor vigtigt, at Udlændinge- og Integrationsministeriet senest 10 hverdage før grundlovsceremonien har modtaget ansøgerens erklæring på tro og love om eventuelle strafbare forhold. Du kan som ansøger ikke deltage i ceremonien, hvis ministeriet ikke har modtaget erklæringen rettidigt.


Tilmeld dig til Grundlovsceremoni


Husk at medbringe


Til grundlovsceremonien skal du medbringe gyldig legitimation med foto. Vælg mellem en af nedenstående:

•    Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.

•    Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.

•    Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end et EU-/EØS-medlemsland eller Schweiz, og hvori der er isat en opholdssticker

Blanketten der skal underskrives under overværelse af en repræsentant fra kommunalbestyrelsen ”blanket til afgivelse af erklæring” udleveres, hvorefter borger samt borgmesteren underskriver. Herefter udveksles håndtryk.


Når du har deltaget i grundlovsceremonien, underskrevet ceremonierklæringen og udvekslet håndtryk med borgmesteren, vil du få udleveret dit statsborgerretsbevis som dokumentation for, at du er blevet dansk.


Nu kan du med hjælp fra Borgerservice få udstedt et dansk pas.


Yderligere information:

Læs om Lovforslaget L177 Forslag til lov om indfødsrets meddelelse


Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Læs mere om ...