Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Økonomisk politik

Økonomisk politik

Økonomisk politik indeholder kommunalbestyrelsens overordnede mål for kommunens økonomi og mål for finansiering af de kommunale aktiviteter. Den økonomiske politik er senest revideret på Kommunalbestyrelsesmødet den 28. oktober 2013.

Skatter

Beskatningsgrundlaget fastholdes blandt landets laveste.

Gæld og låneoptagelse

Kommunens lånemuligheder i henhold til Indenrigs og boligministeriets lånebekendtgørelse
udnyttes fuldt ud, hvis det er økonomisk fordelagtigt eller nødvendigt.

Salgsindtægter

Kommunalbestyrelsen budgetterer ikke med jordsalg. Kommunalbestyrelsen tager i
budgetprocessen stilling til anvendelsen af nettoindtægter fra jordsalg. Som hovedprincip anvendes
salgsindtægter til engangsudgifter.

Kassebeholdning

Kommunens samlede likvide beholdning i budgetperioden skal være robust og overholde Økonomiog Indenrigsministeriets krav til den gennemsnitlige kassebeholdning.

Økonomistyring

Tillægsbevillinger er undtagelsen, idet aktivitetsudvidelser (nye mål) skal ledsages af forslag til
finansiering inden for fagudvalgets egen ramme.

Hørsholm kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje