Nem og effektiv selvbetjening

Informationerne og selvbetjeningsløsningerne på Hørsholm Kommunes hjemmeside tager udgangspunkt i de situationer, du befinder dig i, når du har behov for kommunens service. Det understøttes af en enkel og overskuelig hjemmesidestruktur og et webdesign med fokus på brugervenlighed og tilgængelighed.

I stedet for at skulle møde op på rådhuset kan det ofte være lettere for dig at klare din henvendelse online. Hjemmesiden har synlig og velfungerende selvbetjening i centrum, så du har mulighed for at betjene dig selv på en let og effektiv måde.

På hjemmesiden finder du en lang række selvbetjeningsmuligheder - dels i de lyseblå bokse i øverste højre hjørne og dels under menupunktet Selvbetjening.

Personoplysninger

Når du bruger Hørsholm Kommunes hjemmeside, er du anonym. Vi registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig som person, med mindre du tilmelder dig et nyhedsbrev, et abonnement eller identificerer dig ved hjælp af digital signatur, NemID el.lign. på de digitale selvbetjeningsløsninger. Hørsholm Kommune videregiver eller sælger ikke persondata til tredjepart.

Statistik og cookies

På horsholm.dk anvendes der "cookies" til at få hjemmesiden til at fungere og til at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. En cookie er en lille tekstfil, der bliver lagt på din computer, når du besøger hjemmesider på internettet.

Hørsholm Kommune registrerer brugernes trafik på hjemmesiden til intern brug ved hjælp af statistikværktøjet Siteimprove (nyt vindue). Det gør vi for at få idéer til, hvordan vi kan gøre indholdet og strukturen endnu bedre.

Siteimprove benytter sig af cookies for at kunne lave en sammenhængende statistik for hjemmesiden. Ellers ville det ikke være muligt at afgøre hvor mange brugere, der fx vender tilbage til horsholm.dk, og hvordan brugerne navigerer på hjemmesiden.

Læs cookiepolitikken

Rettigheder

Som udgangspunkt har Hørsholm Kommune ophavsret på alt indhold og alle designelementer på www.horsholm.dk.

Dog findes der fotos på hjemmesiden, hvor de respektive fotografer har ophavsret, men Hørsholm Kommune har brugsret. Herunder fotos fra Colourbox.dk (nyt vindue).

Hvis yderligere information om de enkelte fotografier ønskes, kan du kontakte webmaster.

Tilgængelighed på Hørsholm.dk

Vi arbejder for at overholde de internationale standarder for tilgængelighed på horsholm.dk.

Tilgængelighedserklæring

Alle offentlige organisationer skal sikre at brugere, der har udfordringer med syn, hørelse, motorik, hukommelse, farve- og ordblindhed og lignende kan deltage fuldt ud og effektivt i samfundslivet på lige fod med andre.

Det sikres gennem en såkaldt tilgængelighedserklæring på deres websted - og således også her på Hørsholm Kommunes hjemmeside.

Tilgængelighedserklæringen for Hørsholm Kommunes websted kan læses her: was.digst.dk/horsholm-dk

WAS står for Web Accessibility Statement. Det er et EU-lovkrav, at alle offentlige organisationer skal have en tilgængelighedserklæring på deres websted.

Henvendelser om hjemmesiden

Indholdet på denne hjemmeside bliver opdateret løbende af de ansvarlige afdelinger. Hvis du vil henvende dig angående indholdet på en konkret side, kan du komme i kontakt med den relevante afdeling ved at kigge i kontaktfeltet i højre side af artiklerne eller i bunden af dokumentet under ”ansvarlig”.

Du kan også skrive til kommunens webmaster på adressen webmaster@horsholm.dk.

Oversigt: Kommunens hjemmesider

Alle institutioner i Hørsholm har egen hjemmeside. Derudover har vi temasider/portaler.

Emne/afdeling

 

Internet-adresse 

 

Temasider/portaler

 
Det gode byliv www.detgodebyliv.horsholm.dk (nyt vindue)
Rungsted Kyst www.rungstedkyst.horsholm.dk (nyt vindue)
PH-Park www.ph-park.horsholm.dk (nyt vindue)
Velfærd frem for mursten www.vfm.horsholm.dk (nyt vindue)
Spildevandsplan www.spildevandsplan.horsholm.dk (nyt vindue)
Kommuneplan www.kommuneplan.horsholm.dk (nyt vindue)
Team Hørsholm www.team.horsholm.dk (nyt vindue)
Tandplejen www.tandplejen.horsholm.dk (nyt vindue)
   

Kultur

 
Hørsholm Bibliotek www.biblioteket.horsholm.dk (nyt vindue)
Hørsholm Idrætspark www.idraetsparken.horsholm.dk (nyt vindue)
Trommen     www.trommen.dk (nyt vindue)
    

Plejehjem, plejeboliger og
dagtilbud til ældre

 
Louiselund  www.louiselund.horsholm.dk (nyt vindue)
Aktivitetscenter Sophielund       www.sophielund.horsholm.dk (nyt vindue)
Selmersbo Aktivitetscenter www.selmersbo.dk (nyt vindue)
Daghjemmet Kammerhuset www.kammerhuset.horsholm.dk (nyt vindue)
Omsorgscenteret Breelteparken    www.breelteparken.horsholm.dk (nyt vindue)
Plejeboligerne Sophielund www.plejeboligerne.horsholm.dk (nyt vindue)
Seniorråd www.seniorraad.horsholm.dk (nyt vindue)
   

Socialpsykiatri

 
Socialpsykiatrisk Center Åstedet www.aastedet.horsholm.dk (nyt vindue)
Bofællesskabet Solskin    www.solskin.horsholm.dk (nyt vindue)
Bofællesskabet Højmose Vænge www.hv.horsholm.dk (nyt vindue)
   

Dagtilbud 0- 6 år

 
Regnbuen www.regnbuen.horsholm.dk (nyt vindue)
Børnehuset Alsvej www.alsvej.horsholm.dk (nyt vindue)
Børnehuset Skovvænget www.skovvaenget.horsholm.dk (nyt vindue)
Dagplejen www.dagplejen.horsholm.dk (nyt vindue)
Hørsholm Børnegård www.boernegaard.horsholm.dk (nyt vindue)
Jægerhuset www.jaegerhuset.horsholm.dk (nyt vindue)
Lions Løvehuset www.lovehuset.horsholm.dk (nyt vindue)
Mariehøj www.mariehoj.horsholm.dk (nyt vindue)
Solhuset         www.solhuset.horsholm.dk (nyt vindue)
Ulvemosehuset www.ulvemosehuset.horsholm.dk (nyt vindue)
Æblegården     www.aeblegaarden.horsholm.dk (nyt vindue)
   

Skoler

 
Hørsholm Skole www.horsholmskole.horsholm.dk (nyt vindue)
Rungsted Skole www.rungstedskole.horsholm.dk (nyt vindue)
Vallerødskolen www.vallerodskolen.horsholm.dk (nyt vindue)
Usserød Skole www.usserodskole.horsholm.dk (nyt vindue)
Lundevejsskolen www.lundevejsskolen.aula.dk (nyt vindue)
   

Fritidstilbud for børn og unge

 
Ungdomshuset Stampen www.stampen.horsholm.dk (nyt vindue)
Ung i Hørsholm www.ungihorsholm.dk (nyt vindue)
Musikskolen www.musikskolen.horsholm.dk (nyt vindue)