Hørsholm Kommune ligger 25 km nord for København med et indbyggertal på cirka 25.000. 

I Hørsholm finder du smuk natur, flotte skove og gode strande. Rungsted havn er en populær og velbesøgt havn med diverse butikker, restauranter og cafeer. I 2015 blev der indviet en ny og moderne gågade i Hørsholm centrum, der rummer et rigt byliv og mange forskellige butikker. 

Herunder finder du ideer til oplevelser, seværdigheder og aktiviteter i Hørsholm. Nederst på siden finder du kontaktoplysninger på turistinformationen. 

Oplevelser og seværdigheder

Hørsholm Kommune rummer tre golfbaner: Rungsted, Hørsholm og Kokkedal Golfklub.

Du kan læse mere om golfklubberne på klubbernes egne hjemmesider:

Hørsholm Kommune har masser af grønne områder, som byder på smuk natur og gode oplevelser.

Læs mere om Hørsholms haver og grønne områder:

Der er tre sogne i Hørsholm Kommune: Hørsholm, Kokkedal og Rungsted

Hvert af disse sogne har en hjemmeside, hvor du kan få praktiske oplysninger om de pågældende sogne:

Fælles aktiviteter

De tre sogne har et tæt samarbejde med flere fælles arrangementer som f.eks.:

 • Udendørs gudstjeneste 2. pinsedag på skift.
 • Sognekurser med foredrag om tro og kirke på skift.
 • Fælles konfirmandarrangementer.
 • Børnekor, hvor undervisningen er gratis. Et arrangement som ledes af Fredensborg Provsti, og hvor børnekor i de øvrige sogne i provstiet også deltager.

Aktiviteter i de enkelte sogne

 • Eftermiddags-fredagsmøder med foredrag, oplæsning og kaffebord.
 • Kirkekoncerter.
 • Højmesser med efterfølgende sognefrokost.
 • Foredrag.
 • Studiekredse.
 • Spagettigudstjeneste.
 • Lektielæsning for tosprogede børn.
 • Gruppegåture.
 • Sogneløb.
 • Pilgrimsvandring i ind- og udland.
 • Studieture til Israel, Jordan og Tyrkiet.
 • Økumenisk gudstjeneste med den katolske kirke på Marievej.

Kontakt

Træffetider og åbningstider for det enkelte sogns kirkekontor fremgår af hjemmesiderne.
Der er flere præster i hvert kirke. Du er velkommen til at henvende dig til alle præsterne - også udenfor træffetiderne

Kulturhus Trommen er rammen om mange kulturelle arrangementer i Hørsholm.

Trommen er tegnet af arkitekten Knud Munk og blev fra indvielsen i 1988 i kraft af sit markante design og udsøgte materialevalg en attraktion for Hørsholm Kommune.

Trommen ligger centralt i Hørsholm og fungerer i dag som koncert- og teaterhus. Her præsenteres de bedste danske og udenlandske kunstnere. Trommens arrangementer foregår primært fra september til maj og byder på ca. 10 kulturelle arrangementer om måneden med alt fra musik inden for pop, rock, klassisk og jazz, comedy og stand up, musical, teater, foredrag samt børnekoncerter og -teater. Disse arrangementer afholdes oftest efter kl. 20.00.

Det enestående bygningsværk rummer desuden byens bibliotek og byder på skiftende udstillinger.

Hørsholm Kommune rummer flere spændende museer.

Læs mere og få et overblik på museernes hjemmesider:

Hørsholm Kommunes blå linje byder på strand og flot natur.

Læs om badevand og baderåd i Hørsholm:

 

Et kort historisk rids af Hørsholms nyere historie

Vii Christian den siette af Guds Naade, Konge til Danmark og Norge, de Wenders og Gothers, Hertug udi Sleswig, Holsteen, Stormarn og Ditmarsken, Greve udi Delmenhorst. Gjøre Alle Witterligt, at eftersom hendes Mayestæt, Wores Høyest Elskelige Kjære Gemahl Dronningen have allernaadigst funden for got, at tillade alle og enhver, baade af Haandværksfolk og andre, som kunde have Lyst til, ved hendes Mayestæts Slot HIRSCHHOLM at ville boe, og sig nedsætte, at det skal være dem tilladt, der at maa bygge og sig opholde...” 

Sådan begynder Hørsholms “bybrev” af 27. november 1739 - det dokument, der gjorde Hirschholm eller Hørsholm by til en købstad. Det pragtfulde Hirschholm Slot var netop blevet indviet med pomp og pragt den 14. maj samme år, og nu manglede Christian VI og hans dronning Sophie Magdalene kun én ting: En residensby, der skulle være en værdig baggrund for slottet, og som skulle befolkes af købmænd, håndværkere og andre, der kunne betjene hoffet.

Kongen ivrig efter at trække folk til Hørsholm

At en by var en købstad, betød i datiden, at den ikke hørte under noget gods, men tværtimod havde udstrakt selvstyre. Dens borgere havde desuden ret til at drive håndværk og handel, men de skulle til gengæld betale forskellige skatter og afgifter til staten.

Kongen var dog så ivrig efter at trække folk til Hørsholm, at de nye borgere blev lovet skattefrihed i hele 20 år, og for at fremme tilflytningen endnu mere, tilbød dronningen snart efter gratis byggegrund samt økonomisk støtte til alle, der ville bygge hus i byen. Eneste betingelse var, at der blev muret med rigtige mursten, og at der kom tegl på tagene - byen skulle så hurtigt som muligt blive en præsentabel slotsstad.

Alligevel gik det kun langsomt med byggeriet; selve Hørsholm by bestod knap nok af mere end et par snese huse, da Hirschholm Slot blev opgivet og revet ned i årene 1810-12.

Hver bydel - sit særpræg

I sognet som helhed levede langt de fleste stadig af landbruget, og endnu omkring århundredeskiftet havde de forskellige dele af nutidens Hørsholm Kommune hver deres tydelige særpræg: Hørsholm var den lille søvnige provinsby, Vallerød den typiske danske landsby, i Rungsted lå badehotel og fashionable landliggervillaer tæt ved det lille fiskerleje. I Usserød lå arbejder- og funktionærboliger omkring klædefabrikken og udgjorde et selvstændigt industrisamfund.

Kommunen var præget af det åbne landsbrugslandskab med fritliggende gårde og små landsbyer - afbrudt af hegn og skovstrækninger.

Velfungerende lokalsamfund i Hovedstadsområdet

I vort århundrede kom så den udvikling, der med rivende hast har skabt et helt nyt samfund. Hørsholm Kommune er blevet en del af Hovedstadsområdet, men alligevel har borgerne en klar følelse af, at den ikke er ganske opslugt af Storkøbenhavn.

Hørsholm er på en gang en forstad til storbyen og et selvstændigt og velfungerende lokalsamfund med sit eget særpræg. Både erhvervslivet og de private og offentlige institutioner har et bredt tilbud - dette gælder også på det kulturelle område, hvor vi de senere år har satset stærkt.

Turistinformation

Hørsholm Turistinformation findes ved Rungsted Havn om sommeren og på Hørsholm Bibliotek året rundt.

Turistinformationen formidler overnatning, kan oplyse spise- og indkøbsmuligheder, give tips på seværdigheder, har turforslag til fods og på cykel i og omkring Hørsholm og sælger postkort. 

Kontakt og åbningstid

Hørsholm Bibliotek

Hørsholm Bibliotek
Bibliotekstorvet 1
Telefon (+45) 48 49 57 50       
biblioteket.horsholm.dk
(nyt vindue)
    

Åbningstid (året rundt):
Man - Fre: 11.00 - 18.00                
Lørdag      10.00 - 14.00

Touristpavilionen

Rungsted Strandvej 129
ved Rungsted Havn
Telefon: (+45) 45 86 17 99
info@visithorsholm.dk


Åbningstid (sommer):
Åbent fra d. 15.6 til d. 1.9. 2012
Tirsdag - søndag: 09:30 - 15:00