Center for Arbejdsmarked består af:

 

 • Jobcenter Hørsholm
  • beskæftigelsesområdet, sygedagpengeopfølgning, integrationsområdet, herunder henvisning til danskundervisning
 • Rådgivning & Ydelser
  • herunder modtagelse af flygtninge

 

Teams i Jobcentret


Team Jobklar

 • Jobcentrets modtagefunktion/tilmelding
 • Rådighedsvurdering
 • Vejlednings – og opkvalificeringsforløb, etablering af virksomhedspraktik, løntilskudsjob m.m.
 • Virksomhedskontakt

Team Indsats

 • Indsats overfor borgere som har problemer udover ledighed
 • Arbejdsevne afklaring, revalidering, fleksjob samt indstilling til førtidspension

Team Sygedagpenge

 • Opfølgning og indsats overfor sygemeldte borgere
 • Arbejdsevne afklaring, dialog med arbejdsgivere om delvise raskmeldinger og arbejdsfastholdelse, revalidering, fleksjob samt indstilling til førtidspension

Integrationsenheden for selvforsørgende indvandrere

 • Indgåelse og opfølgning på integrationskontrakter
 • Introduktionsforløb
 • Henvisning til danskuddannelse

 

Teams i Rådgivning og Ydelser

Team Rådgivning og ydelser

 • Rådgivning og vejledning
 • Udbetaling og beregning af kontanthjælp samt enkeltydelser

Team Sygedagpengeadministration

 • Administration af arbejdsgiverrefusion
 • Administration af sygedagpenge, barselsdagpenge og fleksydelse udbetaling