Myndighedsteam

Myndighedsopgaver indenfor det specialiseret Børne og Voksne område.

Børne- og ungeteam

 • Myndighedsopgaver, sagsbehandling, familiebehandling m.v. i forhold til handicappede og socialt udsatte børn/unge i aldersgruppen 0-18/23 år.
 • STU (særligt tilrettelagt uddannelse til unge)

Voksenteam

 • Myndighedsopgaver, sagsbehandling m.v. i forhold til voksne handicappede, socialt udsatte, psykisk syge og misbrugere i aldersgruppen fra 18 år.


Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

PPR team

 • Psykologisk bistand og udredning af børn på kommunens daginstitutioner og skoler, herunder specialinstitutioner, specialklasser og –skoler.

Tale-høre team (logopæd/motorikteam)

 • Tale-høre pædagogisk indsats overfor børn 0-18 år, undervisning, test, vurderinger m.v. Rådgivning af forældre, institutioner og skoler
 • Sproggrupper for 4-6 årige i Sproghuset, samt stammegruppe
 • Fysioterapeutisk behandling og træning, sansemotorik, ergonomi, samt konsulentbistand til institutioner og skoler.

Familiehuset

Familiehuset

 • Råd og vejledning, familiebehandling, kontaktpersonsopgaver m.m. 

Sundhedsplejerskers team

 • Sundhedspleje til småbørnsfamilier, mødregrupper, sundhedssamtaler og møder i institutioner og skoler m.v.
  Sundhedshuset med åben rådgivning m.v.

Øvrige teams

Stabsteam

 • Økonomi, personaleadministration, jura, samt analyseopgaver m.v.
 • Børn og Voksen læge, som udover at være ansvarlig for ADHD-basisteamet og lægekonsulentfunktionen, har til opgave at supervisere personalet på institutioner og skoler, undersøge børn i daginstitutioner og skoler efter behov, udarbejde sundhedsprofiler, m.m.

Tandplejen

 • Forebyggende og behandlende tandpleje samt tandregulering til børn i alderen 0-18 år.
 • Omsorgstandpleje til voksne.

Åstedet

 • Støtte og pædagogisk indsats overfor voksne sindslidende i 3 botilbud, heraf 1 for yngre sindslidende.
 • Bostøtte i forhold til borgere i eget hjem.
 • Værested for sindslidende i Hørsholm og Fredensborg.

Solskin

 • Støtte og pædagogisk indsats overfor voksne udviklingshæmmede i 2 botilbud, heraf 1 for yngre udviklingshæmmede.
 • Bostøtte i forhold til borgere i eget hjem.

 

Centerchef for Børn og Voksne

Klaus Poulsen


Email: kpo@horsholm.dk
Telefon: 48 49 31 41