Myndighedsteam

Myndighedsopgaver indenfor det specialiseret Børne og Voksne område.

 • Børne- og ungeteam
  - Myndighedsopgaver, sagsbehandling, familiebehandling m.v. i forhold til handicappede og socialt udsatte børn/unge i aldersgruppen 0-18/23 år.

          - STU (særligt tilrettelagt uddannelse til unge)

 •  Voksenteam
  - Myndighedsopgaver, sagsbehandling m.v. i forhold til voksne handicappede, socialt udsatte, psykisk syge og misbrugere i aldersgruppen fra 18 år.


Tværgående forebyggelsesteam

 • PPR team
  - Psykologisk bistand og udredning af børn på kommunens daginstitutioner og skoler, herunder specialinstitutioner, specialklasser og –skoler.

 

 • Tale-høre team (logopæd/motorikteam)
  - Tale-høre pædagogisk indsats overfor børn 0-18 år, undervisning, test, vurderinger m.v. Rådgivning af forældre, institutioner og skoler
  - Sproggrupper for 4-6 årige i Sproghuset, samt stammegruppe
  - Fysioterapeutisk behandling og træning, sansemotorik, ergonomi, samt konsulentbistand til institutioner og skoler.

 

Familiehuset

 

 • Familiehuset

  - Råd og vejledning, familiebehandling, kontaktpersonsopgaver m.m.

 

 •  Sundhedsplejerskers team
  - Sundhedspleje til småbørnsfamilier, mødregrupper, sundhedssamtaler og møder i institutioner og skoler m.v.
   Sundhedshuset med åben rådgivning m.v.

 

Øvrige teams

Stabsteam

 • Økonomi, personaleadministration, jura, samt analyseopgaver m.v.
 • Børn og Voksen læge, som udover at være ansvarlig for ADHD-basisteamet og lægekonsulentfunktionen, har til opgave at supervisere personalet på institutioner og skoler, undersøge børn i daginstitutioner og skoler efter behov, udarbejde sundhedsprofiler, m.m.

Tandplejen

 • Forebyggende og behandlende tandpleje samt tandregulering til børn i alderen 0-18 år.
 • Omsorgstandpleje til voksne.

Åstedet

 • Støtte og pædagogisk indsats overfor voksne sindslidende i 3 botilbud, heraf 1 for yngre sindslidende.
 • Bostøtte i forhold til borgere i eget hjem.
 • Værested for sindslidende i Hørsholm og Fredensborg.

Solskin

 • Støtte og pædagogisk indsats overfor voksne udviklingshæmmede i 2 botilbud, heraf 1 for yngre udviklingshæmmede.
 • Bostøtte i forhold til borgere i eget hjem.