Teams i Borgerservice

 Team Borgerservice

 • Udstedelse af pas og kørekort.
 • Registrering af flytning og udstedelse af sundhedskort.
 • NemID og hjælp til digital selvbetjening.
 • Valg.
 • Vielser. 
 • Opkrævning af kommunale krav.
 • Boliganvisning.
 • Udbetaling af helbredstillæg og personlige tillæg. 
 • Bevilger indefrysning af ejendomsskatter.
 • Begravelseshjælp.

Team Rådgivning og Ydelser

 • Rådgivning og vejledning.
 • Udbetaling og beregning af kontanthjælp samt enkeltydelser.

Team Kontaktcenter

 

Teams i Jobcentret

Team Jobklar

 • Jobcentrets modtagefunktion/tilmelding.
 • Rådighedsvurdering.
 • Vejlednings – og opkvalificeringsforløb, etablering af virksomhedspraktik, løntilskudsjob m.m.
 • Virksomhedskontakt.

Team Indsats

 • Indsats overfor borgere som har problemer udover ledighed.
 • Arbejdsevne afklaring, revalidering, fleksjob samt indstilling til førtidspension.

Team Sygedagpenge

 • Opfølgning og indsats overfor sygemeldte borgere.
 • Arbejdsevne afklaring, dialog med arbejdsgivere om delvise raskmeldinger og arbejdsfastholdelse, revalidering, fleksjob samt indstilling til førtidspension.

Team Sygedagpengeadministration

 • Administration af arbejdsgiverrefusion.
 • Administration af sygedagpenge, barselsdagpenge og fleksydelse udbetaling.

Integrationsenheden for selvforsørgende indvandrere

 • Indgåelse og opfølgning på integrationskontrakter.
 • Introduktionsforløb.
 • Henvisning til danskuddannelse.

 

Teams i Kultur og Idræt

Team Kultur og Idræt

 • Servicering af Sport-, Fritid- og Kulturudvalget.
 • Administrations- og udviklingsopgaver.
 • Kulturelle begivenheder og projekter.
 • Servicering af den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolerne) og det frivillige, folkeoplysende foreningsarbejde (klubber og foreninger).
 • Administration af forskellige tilskudsformer, den årlige lokalefordeling til aftenskoler, foreninger og klubber m.m.
 • Sommerferieaktiviteter for børn i kommunen i samarbejde med det frivillige foreningsliv.
 • Økonomistyring for Kultur og Idræt og Hørsholm Bibliotek .

Team Administration og produktion

 • Økonomi og personalestyring for Trommen og Musikskolen.
 • Tilskud, kunststyrelsen m.fl.
 • Personale og løn (Trommen).
 • Aftaler, salg og markedsføring af arrangementer.
 • Kultur/Musik aktiviteter.
 • Kunstnerisk virksomhed i form af skolescene, musicalskole, dukketeater, Kreative værksteder, musical, foyerkoncerter, adventskoncerter mv.
 • Elevbetalinger, ind og udmeldelser.
 • Forældre, kunde/borger betjening.
 • Kulturprojekter (lokale, tværkulturelle og nationale).