Center for By og Ejendommes arbejde kredser om det byggede miljø i by, byrum og byggeri samt varetager rollen både som myndighed, byg- og driftsherre.

Der arbejdes bl.a. med by- og ejendomsudvikling, kommune- og lokalplanlægning, fredningssager, drift, service og vedligehold af de kommunale ejendomme samt køb og salg med henholdsvis byudvikling og ejendomsoptimering for øje.

Kommunens ejendomsstrategi ”Velfærd frem for mursten”, vfm.horsholm.dk (nyt vindue), er i fokus og der arbejdes kontinuerligt med optimering af bygningsmassen.

Bygningsmassen består bl.a. af skoler, børneinstitutioner, udlejningsboliger, flygtningeboliger samt bygninger til kulturelle formål. I alt drejer det sig om 90 kommunale ejendomme med et areal på ca. 150.000 m2.

 

Centret er opdelt i følgende arbejdsområder: 

 

Team Plan og Byudvikling

Ændringer i samfundet stiller nye krav til udvikling og omdannelse af byerne, til udbygning med infrastruktur og til beskyttelse og benyttelse af det åbne land. Team Plan og Byudviklings kerneområde er i relation hertil fysisk planlægning og naturbeskyttelse.

Leder af Team Plan og Byudvikling Rikke Krogsgaard Jakobsen

 

Team Ejendom:

I Team Ejendom arbejder teamet med strategisk planlægning af større vedligeholdelsesprojekter vedrørende kommunens bygninger, tekniske installationer og klimaskærme. Der er fokus på optimering af bygningsmassen bl.a. vedvarende energiløsninger som kommunens solcelleanlæg (nyt vindue).

Skal et fagcenter bygge nyt, stort eller småt eller bygge om, er Team Ejendom med i processen, hvor det varetager bygherrerollen, yder rådgivning og sørger for kontrakt- og projektstyring.

 • Vedligeholdelse af de kommunale bygninger
 • Renovering
 • Ombygninger
 • Nybyggeri
 • Projektledelse
 • Flygtningeboliger - etablering af midlertidige og permanente boliger samt lejemål
 • Energistyring/-ledelse
 • Spacemanagement
 • Bygherrerolle
 • Kontraktstyring
 • Køb, salg og vurdering af kommunale ejendomme

Leder af Team Ejendom Nils Kaas

 

Team Facility Management (FM)

FM er kommunens tekniske serviceafdeling, der varetager rengøring og indvendig bygningsvedligeholdelse af kommunens institutioner, skoler, rådhus og bygninger til kulturelle formål. Der arbejdes sammen på tværs med personalet i bygningerne og Team Ejendom. 

Herudover varetages opgaver som:

 • Indvendig vedligeholdelse af de kommunale ejendomme
 • Rengøring af de kommunale ejendomme
 • Risikostyring, overvågning, håndtering af forsikringer og telefoni
 • Rådhusets kantine tilbyder frokost og forplejning hver dag til kommunens ansatte på rådhuset
 • Omdeling af post, varelager og praktiske opgaver på rådhuset
 • Styring af kommunens samlede bilpark
 • Flygtningeboliger - funktion som social vicevært

Leder af Facility Management Mette Hesselberg

Læs om projekter centret er involveret i:

En del af kommunens ejendomsstrategi er at afklare lokalebehovet og bruge kommunens bygninger mere optimalt bla. ved at flere forskellige brugere deles om lokalerne, hvorved ejendomme frigøres til salg. Kommunens årlige udgifter til drift og vedligeholdelse vil samtidig nedbringes markant. Pengene frigøres til velfærd.

Processen er en del af ”Velfærd frem for mursten”, som du kan læse mere om på vfm.horsholm.dk (nyt vindue)