Alle børn skal have mulighed for at udvikle deres potentiale og blive dygtige til at mestre livet ved at udvikle stærke faglige og sociale kompetencer. Centret arbejder tæt sammen med daginstitutioner, skoler og øvrige interessenter på området. Centeret består af en centerchef, en sekretariatsleder og 13 medarbejdere.

Centret beskæftiger sig bl.a. med:

  • Udviklingsprojekter på dagtilbuds- og skoleområdet.
  • Tværgående indsatser (på 0-18 års området), herunder pædagogisk kontinuitet, tidlig indsats/forebyggelse.
  • Pædagogisk vejledning og rådgivning samt tilsyn med daginstitutionerne.
  • Arbejde med fællesskaber og inklusion samt indsatser i relation til børn og unge med særlige behov.
  • Ungeområdet og Ungdomsskolen.
  • Digitalisering i dagtilbud og skoler.
  • Digital indskrivning til dagtilbud, skole og SFO.
  • Administration af tilskud på dagtilbudsområdet, frokostordning i daginstitutioner, kørselsrettigheder for børn i dagtilbud og skole m.v.
  • Sekretariatsbetjening af Børne- og Skoleudvalget samt pressemeddelelser.
  • Økonomistyring, budgetarbejde og effektivisering.