I Center for Ejendomme beskæftiger vi os med bygge/anlæg, drift, vedligeholdelse og renholdelse af kommunens ejendomme, samtidig sørger vi for at give kommunens kerneopgaver de bedste rammer. Vi arbejder med temaet ”Velfærd frem for mursten”, vfm.horsholm.dk (nyt vindue), og arbejder kontinuerligt med optimering af vores bygningsmasse.

Bygningsmassen består bl.a. af skoler, børneinstitutioner, udlejningsboliger, flygtningeboliger samt bygninger til kulturelle formål. I alt drejer det sig om 95 kommunale ejendomme med et areal på cirka 151.000 m2.

Centerchef Julie Reinau

 

Centret er delt op i 3 primære arbejdsområder:

 

Team Ejendom:

I Team Ejendom arbejder teamet med strategisk planlægning af større vedligeholdelsesprojekter vedrørende kommunens bygninger, tekniske installationer og klimaskærme. Der er fokus på optimering af bygningsmassen bl.a. vedvarende energiløsninger som kommunens solcelleanlæg (nyt vindue).

Skal et fagcenter bygge nyt, stort eller småt eller bygge om, er Team Ejendom med i processen, hvor det varetager bygherrerollen, yder rådgivning og sørger for kontrakt- og projektstyring.

 • Udvendig bygningsvedligeholdelse af kommunens ejendomme, tekniske installationer og terræn
 • Indvendig bygningsvedligeholdelse
 • Projektledelse af ombygning, byggeri- og anlæg på bestilling fra fagcentrene
 • Forsyning i form af el, varme og vand, samt optimering af energiforbrug
 • Kommunens solcelleanlæg
 • Udbud af rammeaftale med håndværkere

Leder af Team Ejendom Nils Kaas

 

Team Facility Management (FM)

FM er kommunens tekniske serviceafdeling, der varetager rengøring og indvendig bygningsvedligeholdelse af kommunens institutioner, skoler, rådhus og bygninger til kulturelle formål. De arbejder i tæt samarbejde med personalet i bygningerne og Team Ejendom. 

Herudover varetages opgaver som:

 • Rådhusets kantine tilbyder frokost og forplejning hver dag til kommunens ansatte på rådhuset
 • Risikostyring, overvågning, håndtering af forsikringer og telefoni
 • Omdeling af post, varelager og praktiske opgaver på rådhuset
 • Styring af kommunens samlede bilpark

Leder af Facility Management Mette Hesselberg

 

Køb, salg og vurdering af ejendomme:

Afdelingen arbejder med kommunens ejendoms- og udviklingsstrategi "Velfærd frem for mursten".

 • Køb, salg og vurdering af kommunale ejendomme
 • Boligplacering af flygtninge i lejemål, permanente eller midlertidige boliger

Centerchef Julie Reinau

Læs om projekter centret er involveret i:

En del af kommunens ejendomsstrategi er at afklare lokalebehovet og bruge kommunens bygninger mere optimalt bla. ved at flere forskellige brugere deles om lokalerne, hvorved ejendomme frigøres til salg. Kommunens årlige udgifter til drift og vedligeholdelse vil samtidig nedbringes markant. Pengene frigøres til velfærd.

Processen er en del af ”Velfærd frem for mursten”, som du kan læse mere om på vfm.horsholm.dk (nyt vindue)

Sammen med borgerne lægger vi grundstenene til et fremtidens rådhus med færre og smartere kvadratmeter, lavere driftsomkostninger og moderne borgerfaciliteter.

Processen er en del af kommunens ambitiøse udviklings- og investeringsstrategi ”Velfærd frem for mursten”.

Læs mere om velfærd frem for mursten på vfm.horsholm.dk (nyt vindue).