Center for Job, Borger og Erhverv består af:

 • Borgerservice.
 • Jobcenter Hørsholm.
  • beskæftigelsesområdet, sygedagpengeopfølgning, integrationsområdet, herunder henvisning til danskundervisning og modtagelse af flygtninge.

 

Teams i Borgerservice

 Team Borgerservice

 • Udstedelse af pas og kørekort.
 • Registrering af flytning og udstedelse af sundhedskort.
 • NemID og hjælp til digital selvbetjening.
 • Valg.
 • Vielser. 
 • Opkrævning af kommunale krav.
 • Boliganvisning.
 • Udbetaling af helbredstillæg og personlige tillæg. 
 • Bevilger indefrysning af ejendomsskatter.
 • Begravelseshjælp.

Team Rådgivning og Ydelser

 • Rådgivning og vejledning.
 • Udbetaling og beregning af kontanthjælp samt enkeltydelser.

Team Kontaktcenter

 

Teams i Jobcentret

Team Jobklar

 • Jobcentrets modtagefunktion/tilmelding.
 • Rådighedsvurdering.
 • Vejlednings – og opkvalificeringsforløb, etablering af virksomhedspraktik, løntilskudsjob m.m.
 • Virksomhedskontakt.

Team Indsats

 • Indsats overfor borgere som har problemer udover ledighed.
 • Arbejdsevne afklaring, revalidering, fleksjob samt indstilling til førtidspension.

Team Sygedagpenge

 • Opfølgning og indsats overfor sygemeldte borgere.
 • Arbejdsevne afklaring, dialog med arbejdsgivere om delvise raskmeldinger og arbejdsfastholdelse, revalidering, fleksjob samt indstilling til førtidspension.

Team Sygedagpengeadministration

 • Administration af arbejdsgiverrefusion.
 • Administration af sygedagpenge, barselsdagpenge og fleksydelse udbetaling.

Integrationsenheden for selvforsørgende indvandrere

 • Indgåelse og opfølgning på integrationskontrakter.
 • Introduktionsforløb.
 • Henvisning til danskuddannelse.

Centerchef for Job, Borger og Erhverv

Peter Juul Andersen


E-mail: pja@horsholm.dk
Telefon 48 49 32 60