Center for Job, Borger og Erhverv består af:

 

 

 • Borgerservice
 • Jobcenter Hørsholm
  • beskæftigelsesområdet, sygedagpengeopfølgning, integrationsområdet, herunder henvisning til danskundervisning og modtagelse af flygtninge.

 

Teams i Borgerservice

 

Team Borgerservice

 • Udstedelse af pas og kørekort
 • Registrering af flytning og udstedelse af sundhedskort
 • NemID og hjælp til digital selvbetjening
 • Valg
 • Vielser 
 • Opkrævning af kommunale krav
 • Boliganvisning
 • Udbetaling af helbredstillæg og personlige tillæg 
 • Bevilger indefrysning af ejendomsskatter
 • Begravelseshjælp

Team Rådgivning og Ydelser

 • Rådgivning og vejledning
 • Udbetaling og beregning af kontanthjælp samt enkeltydelser

Team Kontaktcenter

 

Teams i Jobcentret


Team Jobklar

 • Jobcentrets modtagefunktion/tilmelding
 • Rådighedsvurdering
 • Vejlednings – og opkvalificeringsforløb, etablering af virksomhedspraktik, løntilskudsjob m.m.
 • Virksomhedskontakt

Team Indsats

 • Indsats overfor borgere som har problemer udover ledighed
 • Arbejdsevne afklaring, revalidering, fleksjob samt indstilling til førtidspension

Team Sygedagpenge

 • Opfølgning og indsats overfor sygemeldte borgere
 • Arbejdsevne afklaring, dialog med arbejdsgivere om delvise raskmeldinger og arbejdsfastholdelse, revalidering, fleksjob samt indstilling til førtidspension

Team Sygedagpengeadministration

 • Administration af arbejdsgiverrefusion
 • Administration af sygedagpenge, barselsdagpenge og fleksydelse udbetaling

Integrationsenheden for selvforsørgende indvandrere

 • Indgåelse og opfølgning på integrationskontrakter
 • Introduktionsforløb
 • Henvisning til danskuddannelse