Teams i centret

 

Team Kultur og Idræt

 • Servicering af Sport-, Fritid- og Kulturudvalget.
 • Administrations- og udviklingsopgaver.
 • Kulturelle begivenheder og projekter.
 • Servicering af den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolerne) og det frivillige, folkeoplysende foreningsarbejde (klubber og foreninger).
 • Administration af forskellige tilskudsformer, den årlige lokalefordeling til aftenskoler, foreninger og klubber m.m.
 • Sommerferieaktiviteter for børn i kommunen i samarbejde med det frivillige foreningsliv.
 • Økonomistyring for Kultur og Idræt og Hørsholm Bibliotek .

 

Team Administration og produktion

 • Økonomi og personalestyring for Trommen og Musikskolen.
 • Tilskud, kunststyrelsen m.fl.
 • Personale og løn (Trommen).
 • Aftaler, salg og markedsføring af arrangementer.
 • Kultur/Musik aktiviteter.
 • Kunstnerisk virksomhed i form af skolescene, musicalskole, dukketeater, Kreative værksteder, musical, foyerkoncerter, adventskoncerter mv.
 • Elevbetalinger, ind og udmeldelser.
 • Forældre, kunde/borger betjening.
 • Kulturprojekter (lokale, tværkulturelle og nationale).

 

Team Digitalisering

 • Udarbejdelse af strategier og handleplaner for digitaliseringsindsatsen samt styring og implementering af de fælleskommunale digitaliseringsinitiativer.
 • Implementering af digitale selvbetjeningsløsninger til borgerne og digitalisering af interne arbejdsgange og ESDH.
 • Servicering og digital modning af organisationens it-brugere.

 

Team IT

 • Risikovurdering og sikkerhedskoordinering.
 • Service Management og porteføljestyring.
 • Program og projektstyring it projekter.
 • ESDH / og IT –arkivering.
 • It budget og kontraktstyring. 
 • Administration og controlling af softwarelicenser.
 • Administration, vedligeholdelse og datasikkerhed på kommunens netværk.
 • Indkøb og administration af fastnet telefoner.
 • Doc2 mail og sikkerpost administration.
 • IT support – helpdesk og onsite.
 • Hardware og brugeradministration.
 • Change Management (håndtering af systemændringer).
 • 2 Level support til skolerne.
 • Rådgivning og vejledning i indkøb af produkter som software og hardware.
 • Indkøb og administration af printere.
 • Systemovervågning, server administration og back up af data.
 • Applikationsforvaltning.

Centerchef for Kultur, It og Digitalisering

Henrik Duus Rosengreen


E-mail: hero@horsholm.dk
Telefon: 48 49 57 60