Teams i centret

 

Team Kultur og Idræt

 • Servicering af Sport-, Fritid- og Kulturudvalget
 • Administrations- og udviklingsopgaver
 • Kulturelle begivenheder og projekter
 • Servicering af den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolerne) og det frivillige, folkeoplysende foreningsarbejde (klubber og foreninger)
 • Administration af forskellige tilskudsformer, den årlige lokalefordeling til aftenskoler, foreninger og klubber m.m.
 • Sommerferieaktiviteter for børn i kommunen i samarbejde med det frivillige foreningsliv
 • Økonomistyring for Kultur og Idræt og Hørsholm Bibliotek 

 

Team Administration og produktion

 • Økonomi og personalestyring for Trommen og Musikskolen
 • Tilskud, kunststyrelsen m.fl.
 • Personale og løn (Trommen)
 • Aftaler, salg og markedsføring af arrangementer
 • Kultur/Musik aktiviteter
 • Kunstnerisk virksomhed i form af skolescene, musicalskole, dukketeater, Kreative værksteder, musical, foyerkoncerter, adventskoncerter mv.
 • Elevbetalinger, ind og udmeldelser
 • Forældre, kunde/borger betjening
 • Kulturprojekter (lokale, tværkulturelle og nationale)

 

Team Digitalisering og Service

 • Udarbejdelse af strategier og handleplaner for digitaliseringsindsatsen samt styring og implementering af de fælleskommunale digitaliseringsinitiativer
 • Implementering af digitale selvbetjeningsløsninger til borgerne og digitalisering af interne arbejdsgange og ESDH
 • Servicering og digital modning af organisationens it-brugere

 

Team IT og Drift

 • Risikovurdering og sikkerhedskoordinering
 • Service Management og porteføljestyring
 • Program og projektstyring it projekter
 • ESDH / og IT –arkivering
 • It budget og kontraktstyring 
 • Administration og controlling af softwarelicenser
 • Administration, vedligeholdelse og datasikkerhed på kommunens netværk
 • Indkøb og administration af fastnet telefoner
 • Doc2 mail og sikkerpost administration
 • IT support – helpdesk og onsite
 • Hardware og brugeradministration
 • Change Management (håndtering af systemændringer)
 • 2 Level support til skolerne
 • Rådgivning og vejledning i indkøb af produkter som software og hardware
 • Indkøb og administration af printere
 • Systemovervågning, server administration og back up af data
 • Applikationsforvaltning