Teams i centret

 

Team Kultur og Idræt

 • Servicering af Sport-, Fritid- og Kulturudvalget
 • Administrations- og udviklingsopgaver
 • Kulturelle begivenheder og projekter
 • Servicering af den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolerne) og det frivillige, folkeoplysende foreningsarbejde (klubber og foreninger)
 • Administration af forskellige tilskudsformer, den årlige lokalefordeling til aftenskoler, foreninger og klubber m.m.
 • Sommerferieaktiviteter for børn i kommunen i samarbejde med det frivillige foreningsliv
 • Økonomistyring for Kultur og Idræt og Hørsholm Bibliotek 

 

Team Administration og produktion

 • Økonomi og personalestyring for Trommen og Musikskolen
 • Tilskud, kunststyrelsen m.fl.
 • Personale og løn (Trommen)
 • Aftaler, salg og markedsføring af arrangementer
 • Kultur/Musik aktiviteter
 • Kunstnerisk virksomhed i form af skolescene, musicalskole, dukketeater, Kreative værksteder, musical, foyerkoncerter, adventskoncerter mv.
 • Elevbetalinger, ind og udmeldelser
 • Forældre, kunde/borger betjening
 • Kulturprojekter (lokale, tværkulturelle og nationale)