Teams i centret

Løn og personale

 • Ansættelse og afskedigelse af personale
 • Lønadministration
 • Konsulentbistand i forhold til lønbudget og ansættelsesretlige spørgsmål
 • HR, eksempelvis lederevaluering, medarbejderudvikling og samarbejdsprocesser
 • Arbejdsmiljø

Indkøb

 • Indkøbspolitik
 • Konkrete udbud
 • Indkøbssystem og vedligeholdelse af varekataloger


Økonomiteam:

Budget og planlægning

 • Kommunens samlede budget
 • Budgetopfølgning
 • Økonomiske planlægningsopgaver

Regnskab og økonomisystem

 • Kommunens samlede regnskab
 • Revision
 • Økonomisystem og kontoplan