Teams i centret

Løn og personale

 • Ansættelse og afskedigelse af personale.
 • Lønadministration.
 • Konsulentbistand i forhold til lønbudget og ansættelsesretlige spørgsmål.
 • HR, eksempelvis lederevaluering, medarbejderudvikling og samarbejdsprocesser.
 • Arbejdsmiljø.

Indkøb

 • Indkøbspolitik.
 • Konkrete udbud.
 • Indkøbssystem og vedligeholdelse af varekataloger.


Økonomiteam:

Budget og planlægning

 • Kommunens samlede budget.
 • Budgetopfølgning.
 • Økonomiske planlægningsopgaver.

Regnskab og økonomisystem

 • Kommunens samlede regnskab.
 • Revision.
 • Økonomisystem og kontoplan.

Centerchef for Økonomi og Personale

Thomas Rafn


E-mail thr@horsholm.dk
Telefon 48 49 11 60