Teams i centret

Indkøb

  • Indkøbspolitik.
  • Konkrete udbud.
  • Indkøbssystem og vedligeholdelse af varekataloger.


Økonomiteam:

Budget og planlægning

  • Kommunens samlede budget.
  • Budgetopfølgning.
  • Økonomiske planlægningsopgaver.

Regnskab og økonomisystem

  • Kommunens samlede regnskab.
  • Revision.
  • Økonomisystem og kontoplan.

Centerchef for Økonomi og Udbud

Thomas Rafn


E-mail thr@horsholm.dk
Telefon 48 49 11 60