Teams i centret 


Team Sekretariat

 • Sekretariat for borgmester, kommunalbestyrelsen og direktionen
 • Udarbejdelse af dagsorden og protokol til politiske møder
 • Sekretariat for huslejenævnet


Team Kommunikation

 • Kommunikationspolitik
 • Kommunikationsindsatser
 • Pressehåndtering
 • Brandingstrategi


Team Jura

 • Juridisk rådgivning for borgmester, kommunalbestyrelse, direktion samt rådhusets øvrige centre
 • Køb og salg af kommunens ejendomme samt udarbejdelse af lejekontrakter
 • Protokolfører ved Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens møder
   

Team Tværgående Udvikling

 • Program- og projektledelse
 • Procesledelse og facilitering
 • Strategiarbejde
 • Procesoptimering
 • Involvering og samskabelse
 • Ledersparring
 • Innovation
 • Koordinering
 • Analyser