Teams i centret 


Team Sekretariat

 • Sekretariat for borgmester, kommunalbestyrelsen og direktionen.
 • Udarbejdelse af dagsorden og protokol til politiske møder.
 • Sekretariat for huslejenævnet.


Team Kommunikation

 • Kommunikationspolitik.
 • Kommunikationsindsatser.
 • Pressehåndtering.
 • Brandingstrategi.


Team Jura

 • Juridisk rådgivning for borgmester, kommunalbestyrelse, direktion samt rådhusets øvrige centre.
 • Køb og salg af kommunens ejendomme samt udarbejdelse af lejekontrakter.
 • Protokolfører ved Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens møder.
   

Team Tværgående Udvikling

 • Program- og projektledelse.
 • Procesledelse og facilitering.
 • Strategiarbejde.
 • Procesoptimering.
 • Involvering og samskabelse
 • Ledersparring.
 • Innovation.
 • Koordinering.
 • Analyser.