Teams i centret 


Team Sekretariat

 • Sekretariat for borgmester, kommunalbestyrelsen og direktionen
 • Udarbejdelse af dagsorden og protokol til politiske møder
 • Sekretariat for huslejenævnet.

Team Kommunikation

 • Strategisk kommunikationsrådgivning for borgmester, direktion og centre
 • Kommunikationspolitik
 • Kommunikationsindsatser
 • Sociale medier
 • Borgersamarbejde
 • Pressehåndtering
 • Brandingstrategi.

Team Jura

 • Juridisk rådgivning for borgmester, kommunalbestyrelse, direktion samt rådhusets øvrige centre
 • Køb og salg af kommunens ejendomme samt udarbejdelse af lejekontrakter
 • Protokolfører ved Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens møder. 

Løn og personale

 • Ansættelse og afskedigelse af personale.
 • Lønadministration og personalejura 
 • Konsulentbistand i forhold til lønbudget og ansættelsesretlige spørgsmål.
 • HR, eksempelvis lederevaluering, medarbejderudvikling og samarbejdsprocesser.
 • Arbejdsmiljø.

Team Tværgående Udvikling

 • Program- og projektledelse
 • Procesledelse og facilitering
 • Strategiarbejde
 • Procesoptimering
 • Involvering og samskabelse.
 • Ledersparring
 • Innovation
 • Koordinering
 • Analyser.

Centerchef for Politik og Personale

Julie Appelt Honoré


E-mail: juah@horsholm.dk
Telefon: 48 49 00 00