Center for Politik, Personale og IT består af følgende teams:

Team Sekretariat

 • Sekretariat for borgmester, kommunalbestyrelsen og direktionen
 • Udarbejdelse af dagsorden og protokol til politiske møder
 • Sekretariat for huslejenævnet.

Team Kommunikation

 • Strategisk kommunikationsrådgivning for borgmester, direktion og centre
 • Kommunikationspolitik
 • Kommunikationsindsatser
 • Sociale medier
 • Borgersamarbejde
 • Pressehåndtering
 • Brandingstrategi.

Team Jura

 • Juridisk rådgivning for borgmester, kommunalbestyrelse, direktion samt rådhusets øvrige centre
 • Køb og salg af kommunens ejendomme samt udarbejdelse af lejekontrakter
 • Protokolfører ved Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens møder. 

Løn og personale

 • Ansættelse og afskedigelse af personale.
 • Lønadministration og personalejura 
 • Konsulentbistand i forhold til lønbudget og ansættelsesretlige spørgsmål.
 • HR, eksempelvis lederevaluering, medarbejderudvikling og samarbejdsprocesser.
 • Arbejdsmiljø.

Team Tværgående Udvikling

 • Program- og projektledelse
 • Procesledelse og facilitering
 • Strategiarbejde
 • Procesoptimering
 • Involvering og samskabelse.
 • Ledersparring
 • Innovation
 • Koordinering
 • Analyser.

Team Digitalisering

 • Udarbejdelse af strategier og handleplaner for digitaliseringsindsatsen samt styring og implementering af de fælleskommunale digitaliseringsinitiativer.
 • Implementering af digitale selvbetjeningsløsninger til borgerne og digitalisering af interne arbejdsgange og ESDH.
 • Servicering og digital modning af organisationens it-brugere.

Team IT

 • Risikovurdering og sikkerhedskoordinering.
 • Service Management og porteføljestyring.
 • Program og projektstyring it projekter.
 • ESDH / og IT –arkivering.
 • It budget og kontraktstyring. 
 • Administration og controlling af softwarelicenser.
 • Administration, vedligeholdelse og datasikkerhed på kommunens netværk.
 • Indkøb og administration af fastnet telefoner.
 • Doc2 mail og sikkerpost administration.
 • IT support – helpdesk og onsite.
 • Hardware og brugeradministration.
 • Change Management (håndtering af systemændringer).
 • 2 Level support til skolerne.
 • Rådgivning og vejledning i indkøb af produkter som software og hardware.
 • Indkøb og administration af printere.
 • Systemovervågning, server administration og back up af data.
 • Applikationsforvaltning.